Dodávateľ

FILTEKO, s.r.o.

Veľká Lomnica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FILTEKO, s.r.o.

IČO: 36462110

Adresa: Školská 655/36, Veľká Lomnica

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6733

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Jún 2021

Záznam platný do: 8. Jún 2024

Posledná zmena: 9. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 109 591,00 EUR 9 9
2017 51 670,00 EUR 3 3
2018 1 948,33 EUR 2 2
2021 5 375,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 109 591,00 EUR 9 9
2017 51 670,00 EUR 3 3
2018 1 948,33 EUR 2 2
2021 5 375,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 508,33 508.33 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 3 950,00 3950.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 262,00 262.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 5 375,00 5375.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 5 360,00 5360.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 1 080,00 1080.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 109 899,00 109899.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 42 150,00 42150.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vzduchové filtre Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre pre vzduchotechnické jednotky 3 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 13 372,99 13372.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre do VZT Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 74 753,79 74753.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vzduchový filter pre klimatizačné zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312,00 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapsový filter do vzduchotechniky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 209,00 1209.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre do VZT Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 49 215,37 49215.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vzduchové filtre Univerzitná nemocnica Martin 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre do vzduchotechniky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapsové filtre pre záchyt hrubého prachu zo vzduchu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre pre vzduchotechnické jednotky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 40 867,64 40867.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vzduchové filtre Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 25 300,00 25300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre do vzduchotechniky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre do vzduchotechniky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vzduchový filter pre klimatizačné zariadenia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtre do vzduchotechniky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 488,40 6488.4 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anton Lackovič
Adresa:
Školská 36 Veľká Lomnica 059 52
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Kristína Moravčíková
Adresa:
J. Zemana 0 Trenčín 911 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radoslav Lackovič
Adresa:
Školská 36 Veľká Lomnica 05952
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
26. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Roganský
Adresa:
Odbojárska 9 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
27. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radoslav Lackovič
Adresa:
Školská 36 Veľká Lomnica 05952
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Roganský
Adresa:
Odbojárska 9 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o.
Adresa:
Školská Veľký Slavkov 05991

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 2.02.2021 do: 26.05.2021

StiahniZáznam platný od: 27.09.2018 do: 2.02.2021

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 27.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×