Dodávateľ

WASCO-družstvo

Valaská
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WASCO - družstvo

IČO: 48079707

Adresa: Strojárenská 10, Valaská

Registračné číslo: 2018/9-PO-E8976

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. September 2018

Záznam platný do: 20. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 196 785,18 EUR 11 11
2017 135 727,63 EUR 10 10
2018 167 500,70 EUR 16 16
2019 81 015,39 EUR 25 25
2020 85 608,05 EUR 32 32
2021 346 903,19 EUR 16 22
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 196 785,18 EUR 11 11
2017 135 727,63 EUR 10 10
2018 167 500,70 EUR 16 16
2019 81 015,39 EUR 25 25
2020 85 608,05 EUR 32 32
2021 346 903,19 EUR 16 22

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 197 356,76 197356.76 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 310 091,00 310091.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 950,00 950.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 12 990,00 12990.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 14 26 034,86 26034.86 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 680,00 1680.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 3 825,00 3825.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 9 400,00 9400.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 9 979,00 9979.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 9 288,00 9288.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 25 522,92 25522.92 EUR
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 1 12 599,86 12599.86 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 2 900,00 2900.00 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 80 325,00 80325.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 5 42 890,09 42890.09 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 31 950,00 31950.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 454,50 454.50 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 1 613,00 1613.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 10 322,25 10322.25 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 109 007,50 109007.50 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 1 38 707,90 38707.90 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 10 833,00 10833.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 50 384,50 50384.50 EUR
Detský domov v Skalici 1 0,00 0.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 14 435,00 14435.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 28 409,29 28409.29 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 840,00 21840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Detský domov v Skalici 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 38 820,00 38820.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 11 500,00 11500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 3 408,72 3408.72 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 445,76 1445.76 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Žilinský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 330,45 17330.45 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 20 650,00 20650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 39 580,00 39580.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000,00 45000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 12 387,00 12387.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 130,00 1130.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 861,00 18861.0 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie bielizne, čistenie prádla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 094,60 2094.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 360,00 5360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 208,70 20208.7 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 950,00 12950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 10 800,00 10800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 500,00 21500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 870,00 870.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a ďaľšieho textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 25 063,00 25063.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 58 707,00 58707.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 418,00 6418.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 058,90 57058.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Nitra Národná transfúzna služba SR 2 306,85 2306.85 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR 2 419,19 2419.19 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trenčín Národná transfúzna služba SR 2 022,30 2022.3 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Bratislava Národná transfúzna služba SR 14 213,33 14213.33 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 288,97 1288.97 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trnava Národná transfúzna služba SR 3 032,52 3032.52 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 833,33 10833.33 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 470,14 5470.14 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 999,84 4999.84 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 950,00 9950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230,15 230.15 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,83 1000.83 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 999,96 6999.96 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600,00 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 600,00 4600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 546,73 546.73 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 115,20 115.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 208,33 10208.33 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 999,86 4999.86 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 995,02 2995.02 EUR 2020 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 050,00 9050.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151,20 151.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,81 900.81 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 294,82 294.82 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281,00 281.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 591,31 591.31 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 550,00 550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 081,57 10081.57 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Bratislava Národná transfúzna služba SR 8 386,78 8386.78 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR 1 970,30 1970.3 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Nitra Národná transfúzna služba SR 1 636,89 1636.89 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 252,13 1252.13 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trenčín Národná transfúzna služba SR 2 528,41 2528.41 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trnava Národná transfúzna služba SR 1 258,98 1258.98 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 608,00 608.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 899,75 899.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 720,00 21720.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 586,39 586.39 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 906,14 1906.14 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 636,36 13636.36 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 499,24 2499.24 EUR 2021 Služby Nie 1
Výstroj - Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 140,00 1140.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 466,75 2466.75 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 712,76 712.76 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 497,20 497.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pranie a chemické čistenie odevov a výrobkov textilných materiálov pre útvary MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 385 184,00 385184.0 EUR 2021 Služby Nie 7
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 000,00 9000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 897,38 897.38 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 699,40 2699.4 EUR 2021 Služby Nie 1

bires@wasco.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 172 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Lenka Birešová
Adresa:
Turová 103 Turová 92434
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Agnesa Vozárová
Adresa:
Cesta k nemocnici 31 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdenka Demeterová
Adresa:
Okružná 26 Strážske 07222
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ivan Mako
Adresa:
Československej armády 21 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ján Bartánus
Adresa:
A. Bernoláka 7 Ružomberok 03401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.03.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×