Dodávateľ

M - NOVOMAX - D s.r.o.

Bušince
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: M - NOVOMAX - D s.r.o.

IČO: 36650757

Adresa: Lučenecká 96, Bušince

Registračné číslo: 2020/11-PO-F5063

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. November 2020

Záznam platný do: 25. November 2023

Posledná zmena: 28. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 277 989,00 EUR 6 6
2017 359 516,66 EUR 5 5
2020 58 194,00 EUR 1 1
2021 66 447,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 277 989,00 EUR 6 6
2017 359 516,66 EUR 5 5
2020 58 194,00 EUR 1 1
2021 66 447,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 103 364,00 103364.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 312 600,00 312600.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 60 200,00 60200.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 58 194,00 58194.00 EUR
Ružinovský domov seniorov 1 32 666,67 32666.67 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 3 128 674,99 128674.99 EUR
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 2 66 447,00 66447.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Bravčové mäso a hovädzie mäso Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 74 715,00 74715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 530,00 31530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 42 590,00 42590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzitná nemocnica Martin 108 745,00 108745.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bravčové mäso a hovädzie mäso Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 131,00 31131.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 48 636,60 48636.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzitná nemocnica Martin 108 745,00 108745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a vedľajšie jatočné produkty Ružinovský domov seniorov 45 000,00 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (CC) Centrum výcviku Lešť 65 840,42 65840.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzitná nemocnica Martin 116 917,60 116917.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 52 881,30 52881.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie potravín pre DSS LIBERTAS Lučenec v roku 2020 Banskobystrický samosprávny kraj 365 834,00 365834.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 868 000,00 868000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

mnovomaxd@post.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Drugda
Adresa:
Hladký Majer 2716 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Školník
Adresa:
Mierova Veľký Krtíš 99001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.08.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×