Dodávateľ

TechAid s.r.o.

Ďačov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TechAid s.r.o.

IČO: 47786914

Adresa: Ďačov 96, Ďačov

Registračné číslo: 2016/3-PO-E735

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Marec 2016

Záznam platný do: 7. Marec 2019

Posledná zmena: 6. September 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 21 806,80 EUR 16 16
2017 44 241,79 EUR 25 25
2018 5 245,83 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 21 806,80 EUR 16 16
2017 44 241,79 EUR 25 25
2018 5 245,83 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 334,56 334.56 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 399,99 399.99 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3 561,25 3561.25 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 579,00 579.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 3 439,99 3439.99 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 0,00 0.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 141,66 141.66 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 697,50 697.50 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 1 381,65 1381.65 EUR
Mesto Humenné 1 809,58 809.58 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 3 571,56 3571.56 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 17 431,96 17431.96 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 1 413,99 1413.99 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 395,82 1395.82 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 958,33 958.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 298,99 1298.99 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 1 800,00 1800.00 EUR
Mesto Púchov 1 3 074,99 3074.99 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 1 135,00 1135.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 2 029,00 2029.00 EUR
Spojená škola 1 6 437,50 6437.50 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Výskumná agentúra 1 389,17 389.17 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 5 140,83 5140.83 EUR
Športové centrum polície 1 4 416,66 4416.66 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 4 999,12 4999.12 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 2 588,00 2588.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 1 868,32 1868.32 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
LED televízory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 280,00 5280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Program TeamViewer alebo ekvivalent Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserove čierno-biele tlačiarne s 1 podavačom-11ks, laserove čb. tlačiarne s 2 podavačmi- 19ks, laserové čb.multifunkčné zariadenia-11ks, USB kábel prepojovací-41ks Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 038,78 4038.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač a monitor Vysoká škola múzických umení v Bratislave 898,00 898.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tabletov, notebookov a mobilných telefónov Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 273,00 2273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné tvrdené/temperované sklo pre Microsoft Lumia 640 LTE a Microsoft Lumia 640 LTE XL LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1 830,00 1830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
digitálny diktafón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 232,00 232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Program WebSite X5 Evolution 13 Technická univerzita v Košiciach 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Satelitný príjmač GoSAT GS7056HDi_respektíve ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverový disk Centrum vedecko-technických informácií SR 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťový modul so zníženým odberom pre server Centrum vedecko-technických informácií SR 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
športtester Garmin Forerunner 920 XT s pulzomerom HRM-run alebo ekvivalent; športtester Garmin Forerunner 230 Bundle s pulzomerom HRM Premium alebo ekvivalent Športové centrum polície 5 970,00 5970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenie, PC zostava, notebook, tablety, USB kľúče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 2 381,68 2381.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Humenné 971,50 971.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej a výpočtovej techniky s príslušenstvom a spotrebným materiálom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 864,21 2864.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka hardware a software Mesto Púchov 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 310,00 2310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, monitory, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 869,00 869.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SPSV II Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 780,00 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SPHN Topoľčany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, monitory, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 773,00 1773.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické zariadenia a PC komponenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 3ks PC Generálna prokuratúra SR 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 646,00 2646.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
IP kamery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 640,00 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stolných počítačov pre zdravotníctvo Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 6 710,00 6710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, ventilátor, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 5 999,00 5999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 569,13 1569.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDD SAS 300 GB Výskumná agentúra 716,98 716.98 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup 2 ks PC Generálna prokuratúra SR 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , Multifunkčné zariadenie, stlačený vzduch v spreji, časti počítačov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 260,00 2260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj, PC zostava , tonery, tlačiarne, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 450,00 2450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 615,03 1615.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 260,00 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor, notebook, tlačiareň,tonery program Office 2016 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač Spojená škola 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 300,00 6300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 43 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Kochan
Adresa:
Ďačov 97 Lipany 08271
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2017
Záznam do:
25. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Lazorík
Adresa:
Ďačov 19 Ďačov 08271
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2017
Záznam do:
25. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Kochan
Adresa:
Ďačov 97 Lipany 08271
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Lazorík
Adresa:
Ďačov 19 Ďačov 08271
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Alena Zadáková
Adresa:
Kováčska 32 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.08.2017 do: 25.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×