Dodávateľ

Ing. Eva Bašistová VENTEX

Závažná Poruba
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Eva Bašistová VENTEX

IČO: 32599625

Adresa: Iľanovská cesta 516/12, Závažná Poruba

Registračné číslo: 2021/5-FO-E7974

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Máj 2021

Záznam platný do: 4. Máj 2024

Posledná zmena: 8. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 53 365,42 EUR 11 11
2017 247 288,13 EUR 6 6
2018 17 158,33 EUR 2 2
2019 148 306,67 EUR 3 3
2021 6 997,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 53 365,42 EUR 11 11
2017 247 288,13 EUR 6 6
2018 17 158,33 EUR 2 2
2019 148 306,67 EUR 3 3
2021 6 997,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 482,60 1482.60 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 2 277,00 2277.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 380 037,00 380037.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 40 649,97 40649.97 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 7 687,00 7687.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 13 515,46 13515.46 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 3 079,16 3079.16 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 898,00 4898.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 5 497,00 5497.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 6 458,00 6458.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 7 171,00 7171.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 363,36 363.36 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracovné odevy-operačné prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 414,46 414.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy pre zdravotnícky personál operačných sál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 077,00 6077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň - prádlo operačné, prádlo pacientske Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 896,00 5896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pyžamo alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 772,00 2772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice s gumou Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 528,00 528.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 10 184,00 10184.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka nemocničnej bielizne- posteľná nemocničná bielizeň, operačné kompresy, operačná bielizeň, lekárska bielizeň, pacientska bielizeň, novorodenecká bielizeň Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 22 153,80 22153.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 9 229,40 9229.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň - Operačné kompresy a plachty Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 586,50 2586.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň a ochranné odevy Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 471,00 5471.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nemocničnej bielizne - posteľná nemocničná bielizeň, operačná bielizeň, pacientska bielizeň, novorodenecká bielizeň Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 48 400,00 48400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň - prádlo operačné, prádlo pacientske Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 862,00 8862.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 196 154,00 196154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 15 550,00 15550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kojenecký tovar Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 475,00 1475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 950,00 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 18 690,00 18690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 165 501,00 165501.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 15 549,96 15549.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nočná bielizeň Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 400,00 13400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 35 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Eva Bašistová
Adresa:
Iľanovská cesta 12 Závažná Poruba 03202
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Bašista
Adresa:
Iľanovská cesta 12 Závažná Poruba 03202
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Bašistová
Adresa:
Iľanovská cesta 12 Závažná Poruba 03202
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Samuel Dorociak
Adresa:
1. mája 26 Liptovský Mikuláš 03101
Meno:
Mgr. Samuel Dorociak
Adresa:
Belopotockého 2 Liptovský Mikuláš 03101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 22.02.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×