Dodávateľ

Adam Chabada

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Adam Chabada

IČO: 17916534

Adresa: Trnové, Šenkárovská 589/52, Žilina

Registračné číslo: 2018/8-FO-E8791

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. August 2018

Záznam platný do: 21. August 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 172 664,51 EUR 23 23
2017 41 015,34 EUR 9 9
2018 16 690,00 EUR 2 2
2019 22 221,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 172 664,51 EUR 23 23
2017 41 015,34 EUR 9 9
2018 16 690,00 EUR 2 2
2019 22 221,67 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 15,00 15.00 EUR
Mesto Žilina 3 1 216,66 1216.66 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 42 900,00 42900.00 EUR
Mesto Martin 1 19 331,67 19331.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 13 900,00 13900.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 4 291,67 4291.67 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 9 600,00 9600.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 11 990,67 11990.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 2 790,00 2790.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 3 608,33 3608.33 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 1 7 325,00 7325.00 EUR
Športové gymnázium 1 15 000,00 15000.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 6 416,67 6416.67 EUR
Dopravná akadémia 1 17 500,00 17500.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 1 889,00 1889.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 4 22 994,02 22994.02 EUR
Domov dôchodcov 1 9 999,17 9999.17 EUR
Základná škola 1 2 549,17 2549.17 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 1 2 890,00 2890.00 EUR
Spojená škola 1 6 906,67 6906.67 EUR
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 1 8 500,00 8500.00 EUR
Stredná odborná škola dopravná 3 7 834,17 7834.17 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 2 258,33 2258.33 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 6 583,33 6583.33 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 5 500,00 5500.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 2 875,00 2875.00 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 10 325,00 10325.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - Matejovce 1 3 239,00 3239.00 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 2 362,99 2362.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Celoliatinová plynová panvica Základná škola 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol Základná škola Drábova 3, Košice 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Mesto Kysucké Nové Mesto 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž novej elektrickej trojrúrovej pece Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 3 166,00 3166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický parný konvektomat DUO/11xGN 1/1+7xGN 1/1/, vrátane zmäkčovača vody a digestora nad konvektomat. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Stredná odborná škola dopravná 3 662,00 3662.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s príslušenstvom Stredná odborná škola dopravná 3 577,00 3577.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická trojrúra statická s príslušenstvom Stredná odborná škola dopravná 2 304,00 2304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pásová košová Univerzitná nemocnica Martin 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup konvektomatu Športové gymnázium 26 958,96 26958.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastro zariadenia pre školskú jedáleň Dopravná akadémia 21 175,00 21175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Mesto Kysucké Nové Mesto 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický AE 102/ EKVIVALENT Mesto Žilina 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bariérové hygienické prekladacie práčky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 52 500,00 52500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový konvektomat elektrický bojlerový 20 x GN 1/1 alebo 40 x GN 1/2 s príslušenstvom Domov dôchodcov 26 400,00 26400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 200 litrov a indukčný sporák Spojená škola 10 668,00 10668.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
univerzálny kuchynský robot Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot ALBA RE 22 Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot model RE 22 s príslušenstvom a prídavnými zariadeniami, alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 9 660,00 9660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický s príslušenstvom Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 19 999,40 19999.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu Mesto Žilina 1 460,00 1460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická trojrúrová teplovzdušná nerezová pec Základná škola s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - Matejovce 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový s príslušenstvom Mesto Žilina 22 230,00 22230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat FAGOR AE - 101 elektrický Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 7 100,00 7100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová automatická, vysokootačková, odpružená priemyselná práčka Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 7 128,00 7128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Slovenské národné divadlo 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka s mincovníkom + priemyselná sušička prádla s mincovníkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca sklopná panva PAEL - 13 Centrum sociálnych služieb TAU 2 838,00 2838.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna elektrická práčka FAGOR LA-14 TPE Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna elektrická práčka FAGOR LA-14 TPE Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica PAEL 13 alebo ekvivalent Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 2 748,00 2748.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Elektrická smažiaca panvica PAEL-13 Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia konvektomatu. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 18 900,00 18900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Mesto Martin 26 400,00 26400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol so zmäkčovačom vody Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 4 522,80 4522.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení a chladiacich zariadení nad 300l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30,00 30.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Adam Chabada
Adresa:
Šenkárovska 52 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×