Dodávateľ

jai group s.r.o.

Mníšek nad Popradom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: jai group s.r.o.

IČO: 45328919

Adresa: Farská 1339/44, Nitra

Registračné číslo: 2019/3-PO-E696

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Marec 2019

Záznam platný do: 1. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 235 590,71 EUR 19 19
2017 9 937,33 EUR 2 2
2019 1 368 549,00 EUR 3 3
2021 264 944,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 235 590,71 EUR 19 19
2017 9 937,33 EUR 2 2
2019 1 368 549,00 EUR 3 3
2021 264 944,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 19 272,00 19272.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 955 954,00 955954.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 426 638,00 426638.00 EUR
Mesto Levice 1 7 915,00 7915.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 42 500,00 42500.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 1 065,84 1065.84 EUR
Mesto Sabinov 1 39 400,00 39400.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 10 333,00 10333.00 EUR
Mesto Galanta 1 20 319,00 20319.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 4 980,00 4980.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 230 582,00 230582.00 EUR
Obec Bernolákovo 1 24 800,00 24800.00 EUR
Mesto Sereď 2 12 865,00 12865.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 35 749,87 35749.87 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 9 900,00 9900.00 EUR
Obchodná akadémia 1 0,00 0.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 11 630,00 11630.00 EUR
Základná škola Juraja Fándlyho 1 14 749,00 14749.00 EUR
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 1 7 090,00 7090.00 EUR
Základná škola Eduarda Schreibera 1 3 278,33 3278.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Mesto Sabinov 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Pokládka keramickej dlažby Základná škola Juraja Fándlyho 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 330,00 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia kupeľne a toalety ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Maľovanie školských priestorov alebo ekvivalent Obchodná akadémia 10 234,40 10234.4 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Čiastočná oprava valbových striech Mesto Levice 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oplotenie priestorov Mesto Sereď 8 160,00 8160.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Modernizácia okien, dodávka a montáž plastových okien Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava miestností č. 112 a, č. 124, č.101 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 670,00 2670.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zhotovenie nového krytu na ihrisku Mesto Sereď 8 240,00 8240.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava živičnej strechy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 165,83 4165.83 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava balkónov Ekonomická univerzita v Bratislave 12 761,78 12761.78 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava plochej strechy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia strešnej krytiny chronického oddelenia a obnova fasád na budovách pedopsychiatrického, gerontopsychiatrického a chronického oddelenia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 51 388,00 51388.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Chodníky Obec Bernolákovo 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava živičnej strešnej krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 980,00 4980.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena vonkajšej krytiny polguľovej kupoly Slovenská ústredná hvezdáreň 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava panelového betónového plota Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy kúpeľne I.-III. poschodie Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 14 676,00 14676.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a montáž plastových okien Základná škola Eduarda Schreibera 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
oprava kanalizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Maliarske a natieračské práce v Nemocnic sv. Cyrila a Metoda Bratislava - Petržalka Univerzitná nemocnica Bratislava 182 013,00 182013.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec – obnova obvodového a strešného plášťa Mesto Hlohovec 230 582,00 230582.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné úpravy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 955 954,00 955954.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Maliarske a natieračské práce - Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava 172 635,00 172635.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Maliarske a natieračské práce - Nemocnica Staré Mesto Univerzitná nemocnica Bratislava 71 990,00 71990.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante Mesto Galanta 614 404,00 614404.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+421948336322


jaigroupvo@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 39 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Imrich
Adresa:
Pilhov 229 Mníšek nad Popradom 065 22
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Imrich
Adresa:
Pilhov 229 Mníšek nad Popradom 065 22
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×