Dodávateľ

PROMOS s.r.o.

Vrbové
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PROMOS s.r.o.

IČO: 34130730

Adresa: Jantauscha 15, Vrbové

Registračné číslo: 2021/6-PO-E8369

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Jún 2021

Záznam platný do: 28. Jún 2024

Posledná zmena: 29. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 20 838,33 EUR 17 17
2017 2 756,13 EUR 8 8
2018 3 329,83 EUR 1 1
2019 962,15 EUR 3 3
2020 54 525,11 EUR 6 6
2021 29 829,16 EUR 7 7
2022 4 025,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 20 838,33 EUR 17 17
2017 2 756,13 EUR 8 8
2018 3 329,83 EUR 1 1
2019 962,15 EUR 3 3
2020 54 525,11 EUR 6 6
2021 29 829,16 EUR 7 7
2022 4 025,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 330,90 330.90 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 4 057,75 4057.75 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 194,00 1194.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 30 476,95 30476.95 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 349,00 349.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 6 500,00 6500.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 423,33 423.33 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 3 329,83 3329.83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 255,00 255.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 11 965,00 11965.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 37 275,00 37275.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 147,00 147.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 890,80 890.80 EUR
Národný onkologický ústav 1 4 500,00 4500.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 272,00 272.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 533,33 533.33 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 458,33 458.33 EUR
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 1 1 659,99 1659.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 185,00 1185.00 EUR
Základná škola Vajanského 2, Skalica 1 6 437,50 6437.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 4 025,00 4025.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Germicidné žiariče Národný onkologický ústav 5 590,00 5590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priamy germicídny žiarič - (použitie bez prítomnosti ľudí v miestnosti) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 552,00 552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí, mobilný s počítadlom prevádzkových hodín na sterilizáciu vzduchu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 408,00 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 593,00 593.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priamy germicídny žiarič - (použitie bez prítomnosti ľudí v miestnosti) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 262,92 262.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GK55W/SPS, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GK55W/SP DO, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GM55W/SP SPH 01M, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX G30WA/SPH 02, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GIP6536W/SPS, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GIP6536W/SP DO, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prolux GM55W germicídny žiarič mobilný Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 452,00 452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 201,75 201.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče pre oddelenie klinickej onkológie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 892,00 4892.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič nepriamo vyžarujúci, za prítomnosti ľudí, mobilný, so spínacími hodinami Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 295,83 295.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič mobilný a germicídne trubice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 492,00 492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič mobilný Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 327,60 327.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 548,30 548.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič so spínacími hodinami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 099,99 1099.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 295,83 295.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče pre pracovisko v Banskej Bystrici Národná transfúzna služba SR 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojová a operačná technika NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 400 219,00 400219.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dezinfekčné žiariče Fakultná nemocnica Trenčín 50 763,00 50763.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Germicídny žiarič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenný germicídny žiarič uzavretý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 332,00 332.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 399,00 399.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
EKG prístroj s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 520,00 4520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič PROLUX PROMOS GM 30 W alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 389,00 389.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 952,00 7952.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Základná škola Vajanského 2, Skalica 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici - Zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov nemocnice - GERMICÍDNE ŽIARIČE Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 095,17 12095.17 EUR 2021 Tovary Áno 1
Germicídne žiariče Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 144,46 12144.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Prolux G 30WA DO Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 390,00 390.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič PROLUX PROMOS GM 30 W alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 366,00 366.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Germicídne žiariče Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 736,10 1736.1 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 157 970,00 157970.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viliam Horvát
Adresa:
Pavla Jantauscha 664/15 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×