Dodávateľ

MINERÁLNE VODY a.s.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MINERÁLNE VODY a.s.

IČO: 31711464

Adresa: Slovenská 9, Prešov

Registračné číslo: 2021/5-PO-D7040

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2021

Záznam platný do: 11. Máj 2024

Posledná zmena: 12. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 841,20 EUR 6 6
2017 24 292,23 EUR 6 6
2018 5 591,66 EUR 4 4
2019 36 366,67 EUR 3 3
2020 49 342,33 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 841,20 EUR 6 6
2017 24 292,23 EUR 6 6
2018 5 591,66 EUR 4 4
2019 36 366,67 EUR 3 3
2020 49 342,33 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 46 342,33 46342.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 5 708,33 5708.33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 1 816,06 1816.06 EUR
Mesto Trnava 2 4 816,66 4816.66 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 5 450,00 5450.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 4 991,67 4991.67 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 175,00 175.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 516,67 516.67 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 4 087,20 4087.20 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 550,00 550.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 25 666,67 25666.67 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 3 999,00 3999.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 4 077,00 4077.00 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 2 3 637,50 3637.50 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 115,00 115.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 895,00 895.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 13 590,00 13590.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Balená nesýtená pramenitá voda v plastových alebo sklenených fľašiach Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040,00 5040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pramenitá voda stolová Obec Jaslovské Bohunice 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minerálna voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie pitného režimu v rámci BOZP prostredníctvom prenájmu nápojových automatov na stolovú vodu, vrátane ich dopĺňania a ostatných služieb Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 347,60 7347.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom podlahových výdajníkov vody z galónov vrátane nákupu galónov a servisnej služby na obdobie 12 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balená pitná voda s nízkym obsahom minerálnych látok balená v galónoch Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040,00 5040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá voda stolová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom podlahových výdajníkov vody z galónov vrátane nákupu galónov a servisnej služby na obdobie 12 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 2 080,00 2080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup minerálnych vôd SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 37 500,00 37500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálna voda Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 7 230,00 7230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Štátny fond rozvoja bývania 5 880,00 5880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálna voda-pitný režim (galóny) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 869,44 869.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda stolová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Štátny fond rozvoja bývania 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Mesto Trnava 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 770,00 8770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 424,00 11424.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minerálne vody Sociálna poisťovňa, ústredie 44 652,00 44652.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Mesto Trnava 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Balená pitná voda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 402,00 402.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Minerálna voda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 800,00 76800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Balená pitná voda neochutená Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 472,81 472.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka balenej vody a jednorazových papierových pohárov, vrátane sanitácie a revízie výdajníkov vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 742,50 742.5 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alžbeta Janusová
Adresa:
Sibírska 31 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Hatok
Adresa:
Šoltésovej 22 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Hatok
Adresa:
Šoltésovej 22 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alžbeta Janusová
Adresa:
Sibírska 31 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Dopirák
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 10.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×