Dodávateľ

UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.

IČO: 34117598

Adresa: Kubranská 8, Trenčín

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5286

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Jún 2020

Záznam platný do: 7. Jún 2023

Posledná zmena: 7. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 66 579,13 EUR 29 29
2017 103 382,58 EUR 24 24
2018 20 782,84 EUR 12 12
2019 40 703,33 EUR 8 8
2020 650,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 66 579,13 EUR 29 29
2017 103 382,58 EUR 24 24
2018 20 782,84 EUR 12 12
2019 40 703,33 EUR 8 8
2020 650,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 079,16 1079.16 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 083,33 1083.33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 4 900,00 4900.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 205,00 205.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 083,33 7083.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 5 963,00 5963.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 597,00 597.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 5 259,00 5259.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 732,50 2732.50 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 7 70 575,00 70575.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 669,17 669.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 484,17 484.17 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 6 078,30 6078.30 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 14 250,00 14250.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 3 080,83 3080.83 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 648,00 648.00 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 3 916,67 3916.67 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 7 544,00 7544.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 292,50 292.50 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 2 080,42 2080.42 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 37 219,66 37219.66 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 441,67 1441.67 EUR
Obec Prusy 2 300,00 300.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 350,00 350.00 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 2 1 580,17 1580.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 865,83 865.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 4 239,16 4239.16 EUR
Centrum účelových zariadení 7 33 594,00 33594.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 2 630,00 2630.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 716,67 716.67 EUR
Spojená škola 1 141,00 141.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 229,17 229.17 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 1 1 499,17 1499.17 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 65,00 65.00 EUR
Spojená škola 1 807,50 807.50 EUR
Materská škola 2 3 227,50 3227.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 0,00 0.00 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 350,00 350.00 EUR
Hotelová akadémia 1 1 745,00 1745.00 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 2 575,00 2575.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Posteľná bielizeň Ekonomická univerzita v Bratislave 1 390,00 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo-plachty,vankúše,periny,obrusy Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multon Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, prikrývky na postele Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uterák froté, uterák vaflový a utierka kuchynská Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detská posteľná bielizeň pre deti do materskej školy Materská škola 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obliečky na paplóny Nemocnica Poprad a. s. 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plachty, posteľné plachty, posteľné napínacie plachty Nemocnica Poprad a. s. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obliečky na vankúše Nemocnica Poprad a. s. 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup a ušitie reštauračného a hotelového textilu Úrad vlády Slovenskej republiky 12 291,72 12291.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zástera Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC obrusy Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 274,50 274.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matracové chrániče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 473,00 473.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Textilné vybavenie do novootvorenej materskej školy Materská škola 2 850,00 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničné a detské prádlo Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800,00 11800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Textilné výrobky pre chaty a hotely LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, ušitie a montáž atypického závesu na mieru do rokovacej sály v priestore účelového zariadenia v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky 560,33 560.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľné obliečky a obrusy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metrový textil na šitie posteľného prádla a obrusov Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Textilné výrobky Spojená škola 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uteráky, utierky, obrusy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 397,20 397.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 750,00 4750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obliečky na vankúše, Nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 880,00 1880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
uterák froté + uterák vaflový Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň (návlečky) Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 362,00 1362.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 294,00 7294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup textilu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná súprava, plachta, obrus Spojená škola 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 29 509,00 29509.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podsedáky na stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 916,00 916.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo-vankúše,periny Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obrusy do odborných učební Hotelová akadémia 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prestieradlá a obrusy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 306,00 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo a bytový textil Národný ústav reumatických chorôb 2 088,00 2088.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hotelový textil v kvalite I. triedy, do hotelových, reštauračných a ubytovacích zariadení objednávateľa v celej SR Centrum účelových zariadení 5 280,00 5280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a ušitie hotelového a reštauračného textilu Úrad vlády Slovenskej republiky 12 717,16 12717.16 EUR 2017 Služby Nie 1
Ušitie jednotného pracovného oblečenia na mieru Úrad vlády Slovenskej republiky 22 399,69 22399.69 EUR 2017 Služby Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 664,00 2664.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Textilné výrobky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metrový textil Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 935,00 1935.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obliečky na vankúše Nemocnica Poprad a. s. 2 686,00 2686.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obliečky na paplóny Nemocnica Poprad a. s. 9 860,00 9860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plachty, posteľné plachty, posteľné napínacie plachty Nemocnica Poprad a. s. 7 989,00 7989.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Froté uteráky Základná škola - Alapiskola 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo - vankúše, periny, plachta posteľná, Uterák froté, Utierka na riad Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň - Posteľné plachty OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plachty, Nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 755,00 3755.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uteráky Centrum sociálnych služieb - DEMY 858,00 858.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, vankúše, paplóny a chrániče na matrace Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 208,60 4208.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Utierka na utieranie riadu Centrum sociálnych služieb - DEMY 168,80 168.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uteráky a utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 610,00 1610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, paplóny a vankúše, plachty, uteráky a kuchynské utierky, bytový textil "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 5 570,00 5570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 150,00 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hotelový textil v kvalite I. triedy, do hotelových, reštauračných a ubytovacích zariadení objednávateľa v celej SR Centrum účelových zariadení 1 950,00 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Metrový textil Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 490,00 2490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hotelový textil v kvalite I. triedy, do hotelových, reštauračných a ubytovacích zariadení objednávateľa v celej SR Centrum účelových zariadení 1 760,00 1760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hotelový textil v kvalite I. triedy, do hotelových, reštauračných a ubytovacích zariadení objednávateľa v celej SR Centrum účelových zariadení 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ušitie jednotného pracovného oblečenia na mieru Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 054,00 1054.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Posteľná bielizeň a uteráky OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uteráky a osušky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachty obyčajné Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 259,00 5259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 699,20 699.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hotelový textil v kvalite I. triedy, do hotelových, reštauračných a ubytovacích zariadení objednávateľa v celej SR Centrum účelových zariadení 4 720,00 4720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obrus DAMASK 140x220 banketový Obec Prusy 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrus DAMASK 140x180 Obec Prusy 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paplóny a vankúše antialergické, vložka do zavinovačky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 736,10 19736.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 242,00 242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachtovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 365,00 1365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hotelový textil v kvalite I. triedy, do hotelových, reštauračných a ubytovacích zariadení objednávateľa v celej SR Centrum účelových zariadení 1 940,00 1940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hotelový textil v kvalite I. triedy, do hotelových, reštauračných a ubytovacích zariadení objednávateľa v celej SR Centrum účelových zariadení 19 230,00 19230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Metrový textil, PVC obrusovina Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 634,00 1634.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 121 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Porubský
Adresa:
Pod Brezinou 79 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Renáta Sladká
Adresa:
Šalviová 8 Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Porubská
Adresa:
Dobrá 1361 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Porubská
Adresa:
Dobrá 1361 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Renáta Sladká
Adresa:
Hornádska 28 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Porubský
Adresa:
Pod Brezinou 79 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
Adresa:
Legionárska 31B Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marek Doktor
Adresa:
Piaristická 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 23.06.2017 do: 11.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×