Dodávateľ

KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.

IČO: 36488984

Adresa: Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6898

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Jún 2021

Záznam platný do: 29. Jún 2024

Posledná zmena: 30. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 115 172,08 EUR 11 11
2017 3 500,00 EUR 1 1
2018 187 020,00 EUR 1 1
2020 30 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 115 172,08 EUR 11 11
2017 3 500,00 EUR 1 1
2018 187 020,00 EUR 1 1
2020 30 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Trnava 11 52 682,08 52682.08 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 41 000,00 41000.00 EUR
Mesto Svit 1 187 020,00 187020.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 54 990,00 54990.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup stromov -Robinia pseudoacacia ´Frisia´ Mesto Trnava 5 376,00 5376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Prunus avium Plena Mesto Trnava 2 304,00 2304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Platanus x acerifolia Pyramidalis Mesto Trnava 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Platanus x acerifolia Mesto Trnava 136,00 136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Gingko biloba Tremonia Mesto Trnava 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Acer pseudoplatanus Leopoldii Mesto Trnava 222,00 222.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Acer campestre Elsrijk Mesto Trnava 228,00 228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Tilia platyphylla Mesto Trnava 1 470,00 1470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup cibúľ a hľúz okrasných rastlín Mesto Trnava 27 050,00 27050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 ; Mlynárce - Čakajovce, náhradná výsadba pozdĺž toku Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 72 397,84 72397.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie átria zeleňou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 55 528,96 55528.96 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017 Mesto Trnava 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Regenerácia vnútrobloku- Sídlisko E Mesto Svit 200 204,00 200204.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Nákup vzrastlých drevín Mesto Trnava 63 180,00 63180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421527724365


lucia@kvetytatry.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dušan Kantor
Adresa:
Záhradná 536 Batizovce 05935
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Iveta Kantorová
Adresa:
Záhradná 536 Batizovce 05935
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.11.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×