Dodávateľ

IMI TRADE s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IMI TRADE s.r.o.

IČO: 31565531

Adresa: Jánošíkova 21, Žilina

Registračné číslo: 2021/7-PO-F7008

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Júl 2021

Záznam platný do: 14. Júl 2024

Posledná zmena: 15. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 12 331,33 EUR 15 15
2017 29 231,64 EUR 16 16
2018 24 932,73 EUR 11 11
2019 20 370,01 EUR 5 5
2020 55 609,00 EUR 10 10
2021 1 665,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 12 331,33 EUR 15 15
2017 29 231,64 EUR 16 16
2018 24 932,73 EUR 11 11
2019 20 370,01 EUR 5 5
2020 55 609,00 EUR 10 10
2021 1 665,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 16 880,00 16880.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 2 307,50 2307.50 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 12 499,17 12499.17 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6 234,16 6234.16 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 52 637,50 52637.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 1 407,50 1407.50 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 3 012,50 3012.50 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 7 682,40 7682.40 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 775,00 775.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 2 041,66 2041.66 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 2 000,00 2000.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 16 666,67 16666.67 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 7 200,00 7200.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 453,17 1453.17 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4 150,00 4150.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 420,00 420.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 280,00 280.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 2 916,67 2916.67 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 3 575,81 3575.81 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 970,00 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie aktivity Roadshow 2016 - zákazka na dodanie tovaru Úrad vlády Slovenskej republiky 13 945,42 13945.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 530,40 530.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 703,00 2703.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 663,00 1663.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety - diár Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 420,00 2420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2017 s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 405,00 405.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Propagačné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 225,00 2225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 267,54 3267.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou na Detskú univerzitu 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku 541,66 541.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 008,00 1008.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reflexné pásky s potlačou 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 225,00 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom objednávateľa Národný bezpečnostný úrad 3 761,88 3761.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 346,24 2346.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierová taška TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Nástenný kalendár 2018 s vyhotovením potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 774,00 774.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 807,00 2807.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 969,76 1969.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 089,00 3089.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou na prezentáciu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Perá s potlačou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 620,00 3620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie reklamných a propagačných predmetov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 104,00 5104.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou - zápisník s perom Ekonomická univerzita v Bratislave 327,60 327.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 694,00 1694.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 600,00 12600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné a reklamné materiály s potlačou loga Žilinský samosprávny kraj 33 006,60 33006.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 132,00 3132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 457,88 1457.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 537,60 537.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 875,00 1875.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 014,00 10014.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rollup a fotostena Ekonomická univerzita v Bratislave 1 624,58 1624.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 35 801,40 35801.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 685,00 3685.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 894,00 3894.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 565,00 2565.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 550,80 21550.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre účely projektu financovaného z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 5 479,04 5479.04 EUR 2020 Tovary Áno 1
Reklamný a propagačný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 673,00 1673.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 87 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Rakovan
Adresa:
Lietava Lietava 013 18
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Rakovan
Adresa:
Lietava Lietava 013 18
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Kaderka
Adresa:
Lipůvka Lipůvka 679 22
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.
Adresa:
Kálov 23-2 Žilina 010 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.12.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×