Dodávateľ

littlefinger, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: littlefinger, s.r.o.

IČO: 44768575

Adresa: Pasienková 2/F, Bratislava

Registračné číslo: 2021/3-PO-D6195

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Marec 2021

Záznam platný do: 12. Marec 2024

Posledná zmena: 19. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 40 450,00 EUR 5 5
2017 1 998,00 EUR 1 1
2019 3 383 295,00 EUR 3 3
2020 113 559,00 EUR 1 1
2021 518 939,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 40 450,00 EUR 5 5
2017 1 998,00 EUR 1 1
2019 3 383 295,00 EUR 3 3
2021 632 498,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 998,00 1998.00 EUR
Mesto Trnava 1 64 480,00 64480.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 3 984 163,00 3984163.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 5 500,00 5500.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 2 100,00 2100.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stavebná oprava podlahy v garážach pre nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava a hydroizolácia vonkajšieho schodiska pri ubytovni. Slovenský hydrometeorologický ústav 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Úprava obrubníkov pre bezbariérové priechody pre chodcov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rezanie odvodňovacích drážok vozovky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 500,00 19500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava odtokového kanalizačného potrubia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave /2019/ Mesto Trnava 74 068,00 74068.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výmena protivizuálnej steny na diaľnici D2 Bratislava – Hranica SR/MR v km 66,500 – 67,300, PJP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 210 922,00 210922.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 107 893,00 3107893.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 113 559,00 113559.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 283 104,00 283104.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 235 835,00 235835.0 EUR 2021 Práce Nie 1

littlefinger.sro@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 26 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Malíček
Adresa:
Púpavová 4 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Malíček
Adresa:
Púpavová 4 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Roštár - Slovák, s. r. o.
Adresa:
Révová 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×