Dodávateľ

Slavka Ivanová-Štýl

Vranov nad Topľou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slavka Ivanová - ŠTýL

IČO: 41803523

Adresa: Sládkovičova 1970/12, Vranov nad Topľou

Registračné číslo: 2021/8-FO-F7254

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. August 2021

Záznam platný do: 18. August 2024

Posledná zmena: 27. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 513 092,48 EUR 45 45
2017 429 088,09 EUR 49 49
2018 17 184,41 EUR 20 20
2019 42 563,49 EUR 13 13
2020 114 742,34 EUR 46 46
2021 128 955,16 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 522 915,81 EUR 46 46
2017 419 264,76 EUR 48 48
2018 17 184,41 EUR 20 20
2019 42 563,49 EUR 13 13
2020 114 742,34 EUR 46 46
2021 128 955,16 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 52 59 098,34 59098.34 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 85 989,15 85989.15 EUR
Mesto Žilina 1 291,67 291.67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 8 809,17 8809.17 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 14 300,00 14300.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 18 412,00 18412.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 14 551,66 14551.66 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 357,50 357.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 5 750,00 5750.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 370,00 370.00 EUR
Mesto Medzilaborce 2 3 487,33 3487.33 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 381,00 381.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 6 617,00 6617.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 1 383,33 1383.33 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 373,99 373.99 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 8 888,00 8888.00 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 2 1 027,50 1027.50 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 9 823,33 9823.33 EUR
Obec Betliar 1 8 750,00 8750.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 821,67 821.67 EUR
Obec Vlčkovce 1 140 830,00 140830.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 2 350,67 2350.67 EUR
Slovenské národné múzeum 8 3 733,20 3733.20 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 450,83 450.83 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 894,00 894.00 EUR
Mesto Ilava 1 7 416,67 7416.67 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 6 9 874,00 9874.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 357,00 357.00 EUR
Obec Liptovské Matiašovce 1 3 125,00 3125.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 26 000,00 26000.00 EUR
Mesto Poltár 1 39 333,33 39333.33 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 0,00 0.00 EUR
Obec Podolie 1 148 331,67 148331.67 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8 7 906,32 7906.32 EUR
Obec Semerovo 1 229,17 229.17 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 25 543,00 25543.00 EUR
Obec Gemerská Poloma 1 7 494,00 7494.00 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 7 495,83 7495.83 EUR
Obec Kvakovce 1 95 000,00 95000.00 EUR
Obec Oščadnica 1 6 423,33 6423.33 EUR
Obec Raslavice 1 0,00 0.00 EUR
Obec Dobrá Niva 1 111 665,00 111665.00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 22 000,00 22000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 879,17 1879.17 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 191,66 191.66 EUR
Vojenský historický ústav 1 1 741,67 1741.67 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 165,00 165.00 EUR
NOVOVITAL 1 15 800,00 15800.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 1 175,00 1175.00 EUR
Obec Kapušianske Kľačany 1 55 375,00 55375.00 EUR
Obec Poráč 2 109 332,50 109332.50 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 8 540,00 8540.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250,00 250.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 082,50 1082.50 EUR
Stredná odborná škola 2 2 275,00 2275.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 316,66 2316.66 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 4 750,00 4750.00 EUR
Technické služby mesta Sobrance 1 4 583,33 4583.33 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 333,32 333.32 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 240,00 240.00 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 1 3 750,00 3750.00 EUR
Obec Poproč 1 2 983,33 2983.33 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 952,84 952.84 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 750,00 1750.00 EUR
Firma Gulik s.r.o. 1 1 890,00 1890.00 EUR
Obec Hodejov 1 108 333,33 108333.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vibračný valec ručne vedený s hydrostatickým pohonom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové píly a krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 230,00 3230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový vŕtací skrutkovač so svietidlom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks štiepkovača Mesto Moldava nad Bodvou 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka benzínová s pojazdom a mulčovaním Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínové krovinorezy Ekonomická univerzita v Bratislave 895,00 895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložné generátory pre ČOV a ČS Obec Gemerská Poloma 9 757,40 9757.4 EUR 2016 Tovary Áno 1
Motorové záhradné nožnice Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žacie struny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 733,20 3733.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny motorový krovinorez alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 728,00 728.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silón na kosenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 440,00 2440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové odpadové nádoby na komunálny odpad Mesto Krásno nad Kysucou 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová kuka nádoba 110 l a kovový kontajner 1100 l Mesto Medzilaborce 1 997,40 1997.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silón na kosenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Vlčkovce 203 632,00 203632.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Podolie 203 632,00 203632.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Dobrá Niva 144 443,33 144443.33 EUR 2016 Tovary Áno 1
Žacie struny pre krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zvárací prístroj s horákom a redukčným ventilom Stredná odborná škola 1 390,00 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne sypké sorbenty Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mostová zapustená oceľová váha Mesto Ilava 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradnícke a lesnícke náradie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 675,64 675.64 EUR 2016 Tovary Áno 1
Plastové okná Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 28 590,00 28590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zvárací prístroj s horákom a redukčným ventilom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 864,00 864.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trakčný akumulátor 12/180Ah Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly a príslušenstvo k motorovým pílam Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432,00 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parkový traktor s príslušenstvom ONDAVA - Domov sociálnych služieb 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Honda EC3600 resp. ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
silón žací do krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silón na kosenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálna kĺbová kosačka s príslušenstvom Mestská časť Košice - Západ 9 636,30 9636.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rotačný kyprič pôdy motorový Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka s pojazdom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 564,00 564.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
silón do krovinorezov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušné ohrievače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 490,00 2490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
silón žací do krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínový drvič a štiepkovač VIKING GB 460 C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 458,00 458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Makita HW 110 alebo ekv. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradná kosačka Mesto Žilina 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradná technika Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 619,00 619.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradná technika Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 599,00 599.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné stroje Mesto Žiar nad Hronom 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorový sypač s uchytením na 3-bodový záves Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12 300,00 12300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sponkovačka / klincovačka GUDE, kombi-set 40220, náhradné spony a klince Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rázový uťahovák Makita, skrutkovacie hroty, nadstavce Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvlhčovač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické a technologické zabezpečenie výroby a pokládky betónových výrobkov Obec Raslavice 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie, ručné náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Benzínová rotačná kosačka Správa mestskej zelene v Košiciach 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná kosačka so zberom a nulovým polomerom zatočenia Správa mestskej zelene v Košiciach 24 580,00 24580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné náradie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 176,00 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovacia svahová kosačka CANYCOM CMX 227, alebo jej ekvivalent - 2ks LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 999,99 19999.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Technické služby mesta Sobrance 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štiepkovač elektrický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 238,80 238.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
profesionálny kosiaci stroj na trávu John Deer 1550 Terrain Cut ( 1ks) + kosiace zariadenie Fastback 158cm ( 1ks) NOVOVITAL 17 599,00 17599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové lano 14mm, 6x19S-IWRC, 1960, U, sZ, suché Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Benzínový drvič - štiepkovač Obec Streda nad Bodrogom 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie pre zberné dvory Obec Poráč 77 100,00 77100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup 8 ks krovinorezov pre vodohospodárske účely SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 6 053,00 6053.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické vŕtacie a sekacie kladivo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy, motorové a vyvetvovacie píly Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Silón na kosenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovová kuka nádoba 110 l a kovový kontajner 1100 l Mesto Medzilaborce 2 853,00 2853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerpadlo s elektrocentrálou Mesto Hanušovce nad Topľou 1 428,00 1428.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Akumulátorový strunový vyžínač FSA 56 -set alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 219,00 219.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely, oleje a mazacie tuky na motorové píly, krovinorezy a vyvetvovače konárov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 577,00 4577.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktor - technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 124 335,99 124335.99 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kompaktný multifunkčný líniový laser so statívom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 357,42 357.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobná mechanizácia - Kompresor benzínový + Pneumatické kladivo, Vibračný valec, Rezačka asfaltu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 15 305,12 15305.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolesový traktor, traktorový príves, čelný nakladač Obec Kapušianske Kľačany 70 698,00 70698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žacie struny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 190,00 5190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priamočiara píla, aku vŕtací skrutkovač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 207,00 207.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kosačka Husqvarna LC 347V alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 442,00 442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 609,43 1609.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žacia struna 3,0 mm - cievka 280 m Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
JMP a Benzínový krovinorez Firma Gulik s.r.o. 2 413,34 2413.34 EUR 2017 Tovary Áno 1
Pozáručný servis záhradnej techniky, ručného a elektrického náradia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 998,80 17998.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Vŕtacie a búracie kladivo plus príslušenstvo, vrtáky, sekáče Stredná zdravotnícka škola 2 780,00 2780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové ušné značky pre ovce, kozy a ošípané + príslušenstvo Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 41 300,00 41300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krovinorez, pílový kotúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 664,00 664.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvlhčovač vzduchu Slovenské národné múzeum 886,00 886.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strunové žacie hlavy pre krovinorezy STIHL, žacia struna Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava kosačiek ručných a ručne vedených Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová motorová kosačka - benzínova STIGA COMBI 53 SB "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepravník zvierat Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zvárací pristroj BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie pre zberné dvory Obec Poráč 83 330,80 83330.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Obec Poproč 3 660,00 3660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Píla motorová Stihl MS 441 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku krovinorezom Stihl FS 450 a FS 460 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 678,00 1678.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reťaze Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj brúsiaci na ostrenie reťazí STIHL USG LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
náhradné diely na opravy strojov stihl Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Stihl FS 120 - generálna oprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Krovinorez motorový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny chrbtový fúkač Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 402,42 402.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej pre benzínové dvojtaktné motory a tuk mazací Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 196,00 196.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Honda Marine HonWave T-32IE - nafukovací čln Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej a rezný nástroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95,00 95.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diaľkomer, ďalekohľad, fotopasca Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 251,56 1251.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Invertorová plazmová rezačka Stredná odborná škola 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nôž Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 022,12 2022.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínový fukár a vysávač Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krovinorez benzínový STIHL FS 460 C-EM, žacia hlava krovinorezu AutoCut 46-2, vyžínacie lanko, motorový olej. Slovenské národné múzeum 795,00 795.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žacie struny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 264,26 4264.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Struna do kosačky Obec Semerovo 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný generátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný motorový fúkač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický plotostrih LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205,00 205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záhradný vysávač STIHL SH 86 l Slovenské národné múzeum 335,00 335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Stihl FS 120 - celoročný servis a údržba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prepravný príves 5 t Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 28 880,00 28880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely a príslušenstvo na krovinorezy STIHL - HUSQVARNA Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 146,00 1146.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely do kosačiek a krovinorezov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 097,00 1097.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorové ručné náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 299,00 2299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nesený drvič biologického rozložiteľného odpadu Obec Betliar 13 105,80 13105.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Príklepová vŕtačka/skrutkovač Slovenské národné múzeum 220,82 220.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propán - bután a propán v tlakových fľašiach. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 750,00 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 6 292,00 6292.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez, kosačka na trávnik Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 136,00 136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 464,00 464.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 324,00 324.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 836,94 836.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup žacích strún a žacích hláv do krovinorezov značky STIHL,OM,Husqvarna,HECHT, Kosačka,Krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 228,00 2228.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silón do krovinorezu, kompletná žacia hlava krovinorezu OLEOMAC 746T a STIGA SB 51 DS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 348,00 348.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žacie struny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 009,60 6009.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Strunová žacia hlava a silon pre krovinorez Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 115,34 115.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prívesný vozík na prepravu zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 508,00 8508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 571,20 571.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krovinorez, postrekovače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 560,00 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoobjemový vaňový kontajner otvorený Obec Liptovské Matiašovce 4 595,00 4595.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Originálne náhradné diely na opravy krovinorezov stihl Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 540,00 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup žacích strún do krovinorezov značky STIHL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 199,93 1199.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálne náhradné diely na opravy strojov stihl,Husqarna-rider 970 Slovenské národné múzeum 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160,93 160.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava poľnohospodárskych strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kosačka motorová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 872,29 1872.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez Stihl FS 460 C-EM alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 812,00 812.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 341,29 341.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup žacích strún do krovinorezov značky STIHL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 474,00 2474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorovej kosačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,00 331.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hadica na vodu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 79,60 79.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 274,08 274.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Motorová píla HUSQVARNA HQ-365 SP - servis a údržba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy malotraktorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,63 22.63 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy a údržba krovinorezov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lišta a reťaz na motorovú pílu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81,73 81.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krovinorez, postrekovače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 007,61 1007.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov k motorovej píle HQ 340 a HQ 445 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 194,00 194.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Snehová fréza CUB CADET XS3 76 TDE (730 HD TDE) - 31AY7EVZ603 Vojenský historický ústav 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozík na prepravu živých zvierat Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 976,00 15976.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 997,00 2997.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žacia struna do krovinorezov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,66 186.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 779,00 779.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 444,27 444.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Traktor Mesto Poltár 50 000,00 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do lesného terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 581,50 4581.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné elektrické a akumulátorové náradie 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 752,00 1752.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
1. Plastová nádoba na odpad - 120 litrov s kolieskami Obec Streda nad Bodrogom 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zadný mulčovač za traktor - 6 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 576,00 18576.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny prepravník na zber triedeného odpadu Obec Oščadnica 7 708,00 7708.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Materiál a zariadenia na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Silon a žacia hlava na krovinorez Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 96,00 96.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – traktor s príslušenstvom Obec Hodejov 155 160,00 155160.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zberné nádoby na bioodpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 3 950,00 3950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 186 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Slavka Ivanová
Adresa:
Sládkovičova 1970/12 Vranov nad Topľou 09302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o.
Adresa:
Ulica 1. mája Vranov nad Topľou 09301

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.02.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×