Dodávateľ

Agroland Nitra spol. s r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Agroland Nitra spol. s r.o.

IČO: 47191961

Adresa: Levická 3, Nitra

Registračné číslo: 2019/5-PO-F554

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Máj 2019

Záznam platný do: 28. Máj 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 792,80 EUR 15 15
2017 8 461,98 EUR 5 5
2018 691,67 EUR 1 1
2019 2 471,50 EUR 2 2
2020 454,20 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 792,80 EUR 15 15
2017 8 461,98 EUR 5 5
2018 691,67 EUR 1 1
2019 2 471,50 EUR 2 2
2020 454,20 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 9 154,20 9154.20 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 309,00 309.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 3 5 186,00 5186.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 15 181,95 15181.95 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 3 907,00 3907.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 2 134,00 2134.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Náhradné diely na Mitsubishi L200 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990,00 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku PRONAR GK 80L Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 029,00 2029.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor ZETOR 10145 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 377,00 377.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
štartéry na traktory Zetor Crystal 8011 a 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 751,00 751.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 968,00 968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Opravárenské sady Knorr Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990,00 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydromotor SMR 315 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 123,00 123.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na traktory továrenskej značky ZETOR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 490,00 10490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 340,00 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 540,00 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 - chladiaci systém Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 235,00 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211, 5211 a 7245 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 849,00 6849.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku PRONAR GK 80L Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 788,00 2788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kladivká a náhradné diely na mulčovač AGRIMASTER AF 200 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 530,00 1530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 682,00 682.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na mulčovač Vigollo SGRZ 220 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 134,00 2134.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 551,72 551.72 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Noémi Szeles
Adresa:
Jelenec 331 Jelenec 95173
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roland Szeles
Adresa:
Jelenec 331 Jelenec 95173
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×