Dodávateľ

SINEAL, spol. s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SINEAL, spol. s r. o.

IČO: 31325734

Adresa: Kazanská 2, Bratislava

Registračné číslo: 2015/8-PO-D8651

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. August 2015

Záznam platný do: 12. August 2018

Posledná zmena: 16. December 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 101 916,87 EUR 12 12
2017 34 665,23 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 101 916,87 EUR 12 12
2017 34 665,23 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 36 480,00 36480.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 6 980,00 6980.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 10 997,50 10997.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 38 980,00 38980.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 1 825,20 1825.20 EUR
Mesto Kežmarok 1 10 272,73 10272.73 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 17 475,00 17475.00 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 2 195,00 2195.00 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Zoologická záhrada 1 9 991,67 9991.67 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 1 385,00 1385.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 27 600,00 27600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačoviny- časopis a výročná správa Zoologická záhrada 19 172,06 19172.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 20 400,00 20400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 20 400,00 20400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač monografií a brožúr Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 794,00 13794.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie – zalomenie textu a fotografií a tlač Zborníka VP 80 Múzeum mesta Bratislavy 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Galéria mesta Bratislavy 1 748,00 1748.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodanie časopisu "Mladý záchranár®" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 118 800,00 118800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač knihy (SaFvKT) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby 2017 - 2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 32 637,84 32637.84 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy - Monografia Mesto Kežmarok 22 159,50 22159.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Obetko
Adresa:
Dubová 418 Hamuliakovo 90043
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rafael Ružička
Adresa:
Tomášikova 50B Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Edita Obetková
Adresa:
Dubová 418 Hamuliakovo 90043
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marta Nittmannová
Adresa:
Novackého 3 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Igor Neoveský
Adresa:
Jamnického 18 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Igor Neoveský
Adresa:
Jamnického 18 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marta Nittmannová
Adresa:
Novackého 3 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Obetko
Adresa:
Dubová 418 Hamuliakovo 90043
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rafael Ružička
Adresa:
Tomášikova 50B Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Edita Obetková
Adresa:
Dubová 418 Hamuliakovo 90043
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MENKE LEGAL s. r. o.
Adresa:
Gorkého 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do: 11.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×