Dodávateľ

Ondrej Gergel MOGER

Krásno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ondrej Gergel MOGER

IČO: 30329132

Adresa: Krásno 105, Krásno

Registračné číslo: 2018/5-FO-E8082

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Máj 2018

Záznam platný do: 21. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 36 135,40 EUR 8 8
2017 8 541,00 EUR 2 2
2018 2 229,44 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 36 135,40 EUR 8 8
2017 10 497,58 EUR 3 3
2018 272,86 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 157,87 157.87 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 659,15 659.15 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 10 372,58 10372.58 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 527,49 1527.49 EUR
Mesto Partizánske 1 157,42 157.42 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 33 332,50 33332.50 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 490,83 490.83 EUR
Zoologická záhrada 1 208,00 208.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ochranná pracovná obuv Národné rehabilitačné centrum 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 456,00 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP- ochranný pracovný odev- bavlna Zoologická záhrada 249,80 249.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup –rolovacie vrecia na odpad 120 l extra silné s rozvozom/doručením Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 57 742,67 57742.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Partizánske 203,15 203.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 202,00 202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 31 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ondrej Gergel
Adresa:
Krásno 105 Krásno 95843
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
5. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ondrej Gergel
Adresa:
Krásno 105 Krásno 95843
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.
Adresa:
Jesenského 5 Partizánske 95801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2017 do: 5.06.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×