Dodávateľ

AZ CHROM s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AZ CHROM s. r. o.

IČO: 44984936

Adresa: Robotnícka 10, Bratislava

Registračné číslo: 2020/9-PO-F4344

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. September 2020

Záznam platný do: 2. September 2023

Posledná zmena: 10. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 625,00 EUR 17 17
2017 13 508,99 EUR 20 20
2018 3 045,67 EUR 4 4
2019 3 308,00 EUR 5 5
2020 1 777,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 625,00 EUR 17 17
2017 13 508,99 EUR 20 20
2018 3 045,67 EUR 4 4
2019 3 308,00 EUR 5 5
2020 1 777,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 3 900,50 3900.50 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 5 016,41 5016.41 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 966,67 966.67 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 90,00 90.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 210,83 210.83 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 620,00 620.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 6 399,50 6399.50 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 12 9 897,50 9897.50 EUR
Ústav polymérov SAV 1 636,00 636.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 299,00 299.00 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 2 3 939,00 3939.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 594,25 594.25 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 695,00 695.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
dodávka spotrebného materiálu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 998,00 998.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Deutériová lampa Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HPLC kolóna, RP C – 18 endcapped Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chromatografická kolóna Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koncentrátor vzoriek so základným príslušenstvom a kompatibilné doplnkové príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 440,80 2440.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 390,00 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklené vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 211,00 211.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrifugálne filtre Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 237,00 237.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrifugálne filtre Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzávery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky na chromatografiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 785,00 2785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál chromatografia Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre HPLC laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 970,00 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - kolóna, striekačkové filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 023,00 1023.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolóna Kromasil 100 C18, Držiak predkolón G1010+sada 5 ks predkolón C18 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 636,00 636.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manifold- prístroj na výrobu a separáciu vzoriek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 362,00 1362.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432,00 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické HPLC kolóny 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické HPLC kolóny 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové viečka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26,40 26.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromatografický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 084,50 1084.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre striekačkové Nylon Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 193,00 193.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné vyšetrenie vzoriek vôd - sada - Meranie fyzikálnych veličín - Sada Visocolor "Životné prostredie" Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
striekačkové filtre nylonové 5mm 0,22μm 1000 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový spotrebný materiál - striekačkové filtre, plastové skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 187,20 187.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
kvalifikácia HPLC TSP (program PLUS) Saneca Pharmaceuticals a. s. 2 040,00 2040.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Servis a údržba HPLC TSP UV 1000, autosampler - program PLUS Isocratic Saneca Pharmaceuticals a. s. 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
membránové filtre 47 mm a sklené inzerty do vialiek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 118,50 118.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koncentrátor vzoriek s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 095,00 2095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové viečka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 309,60 309.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sústava na vákuovú separáciu tuhej fázy od kvapaliny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 819,20 1819.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup frity do HPLC systému Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 76,00 76.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky (indikačné papieriky) Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 118,00 118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolóna pre HPLC Ústav zoológie SAV 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HPLC kolóna, glycerolfosfát Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 575,00 575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 533,00 2533.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie-Plastové škatuľky na vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 645,00 2645.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - analytická kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - AttractSPE™ Disks HLB, Extrakčné disky pre analýzu vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 626,00 626.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kufríkové laboratórium na výskum pôdy I. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870,00 870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krimpovacie uzávery Výskumný ústav vodného hospodárstva 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chromatografické kolóny, Kolónky OLE180 Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 425,00 1425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Striekačkové filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 422,00 422.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Brandšteter
Adresa:
Robotnícka 10 Bratislava 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×