Dodávateľ

VPK, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VPK, s.r.o.

IČO: 36484555

Adresa: Jilemnického 3, Prešov

Registračné číslo: 2016/4-PO-E1114

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Apríl 2016

Záznam platný do: 8. Apríl 2019

Posledná zmena: 7. December 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 7 021,83 EUR 9 9
2017 8 384,13 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 7 021,83 EUR 9 9
2017 8 384,13 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 083,32 1083.32 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 2 180,00 2180.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 6 249,16 6249.16 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 804,17 1804.17 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 324,99 324.99 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 333,32 1333.32 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 165,00 165.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 500.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 100,00 100.00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 1 666,00 1666.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
vodomateriál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
napúšťací ventil bočný A15 - 1/2" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický zvislý tlakovy ohrievač vody 80l UNIVERZITA J. SELYEHO 203,00 203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obehové čerpadlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 650,00 3650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
uzatváracie ventily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 697,00 697.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka obehového čerpadla Grundfos Magna 1 D 40-120 F 250 1x230V PN6/10 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 340,00 2340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodoinštalácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventily Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obehové čerpadlá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 030,00 9030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vodárenský materiál, sanitárne predmety Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál na bežnú údržbu a drobné opravy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 142,00 2142.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
uzatváracie ventily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 572,00 572.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mária Balogová
Adresa:
Jiráskova 65 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Petia
Adresa:
Kvetná 29 Sabinov 08301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×