Dodávateľ

LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GastroMarket - Linorex s.r.o.

IČO: 00604127

Adresa: Štefana Králika 7, Bratislava

Registračné číslo: 2021/12-PO-E9461

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. December 2021

Záznam platný do: 3. December 2024

Posledná zmena: 4. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 20 939,34 EUR 6 6
2017 3 897,17 EUR 3 3
2018 1 099,99 EUR 1 1
2020 123 989,54 EUR 22 22
2021 899,89 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 20 939,34 EUR 6 6
2017 3 897,17 EUR 3 3
2018 1 099,99 EUR 1 1
2020 123 989,54 EUR 22 22
2021 899,89 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 2 600,58 2600.58 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1 798,33 1798.33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 383,33 1383.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 19 166,67 19166.67 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 2 382,48 2382.48 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 56 500,00 56500.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 250,00 1250.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 599,89 599.89 EUR
Mesto Senica 1 2 664,17 2664.17 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 233,00 1233.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 2 410,00 2410.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 2 458,33 2458.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 4 083,33 4083.33 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 13 249,99 13249.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 115,83 1115.83 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 4 166,66 4166.66 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 2 394,00 2394.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 1 794,17 1794.17 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 130,20 130.20 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 782,49 1782.49 EUR
Športové gymnázium 1 12 189,00 12189.00 EUR
Stredná odborná škola 2 1 849,32 1849.32 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 2 083,33 2083.33 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 1 958,33 1958.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 9 582,50 9582.50 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Gastrozariadenie, nábytok do MŠ Mesto Banská Bystrica 17 671,00 17671.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výrobníka ľadu a zmäkčovača vody Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plynová smažiaca panva Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 540,00 3540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ponorný mixér Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, kombinovaný sporák Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre kuchyne Ekonomická univerzita v Bratislave 1 116,00 1116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická grilovacia platňa Ekonomická univerzita v Bratislave 522,00 522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol KG 150 -O alebo ekvivalent Mesto Senica 4 395,60 4395.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výrobník ľadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiaci box bez podlahy s agregátom Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7 308,00 7308.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny ROBOT COUPE CL52 Školský internát Medická 2, Košice 2 925,60 2925.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 407,20 1407.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mraziaca skriňa 1 400 l Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 594,64 3594.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačka skla a riadu Stredná odborná škola 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Barová chladnička do gastronomickej prevádzky Stredná odborná škola 1 370,00 1370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlynček na mäso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 722,74 722.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup umývačky riadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 805,76 1805.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nárezové stroje do stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 785,00 785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička profesionálna pre gastronómiu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konvektomaty- zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 84 000,00 84000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 399,00 399.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280,00 2280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie do zariadenia školského stravovania Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 32 971,20 32971.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pec elektrická Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 979,60 2979.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šokový schladzovač/zmrazovač Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 479,50 2479.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pásová košová Športové gymnázium 16 989,68 16989.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 724,00 1724.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny planetárny mixér - stolný 10 l | HENDI, 222836 resp. ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 591,15 591.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 13 713,60 13713.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Varný kotol pre MŠ Rontgenova Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Palacinkovač a plniaci lievik Univerzita Komenského v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrický kontaktný gril Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 370,80 370.8 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dipl.Ing. Stefan Matucha
Adresa:
Záhradná 1 Bratislava 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl.Ing. Stefan Matucha
Adresa:
Záhradná 1 Bratislava 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×