Dodávateľ

BELT SLOVAKIA s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BELT SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 35757663

Adresa: Šamorínska 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/5-PO-F385

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Máj 2019

Záznam platný do: 2. Máj 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 62 044,83 EUR 10 10
2017 7 703,15 EUR 4 4
2018 209 847,75 EUR 10 10
2019 38 052,83 EUR 5 5
2020 262 702,32 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 62 044,83 EUR 10 10
2017 7 703,15 EUR 4 4
2018 209 847,75 EUR 10 10
2019 38 052,83 EUR 5 5
2020 262 702,32 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 460,82 460.82 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 35,00 35.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 297,50 297.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 27 329,00 27329.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 6 8 656,49 8656.49 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 385 303,07 385303.07 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 88 319,00 88319.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 6 624,00 6624.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 2 055,88 2055.88 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 7 689,99 7689.99 EUR
Národný onkologický ústav 6 37 705,97 37705.97 EUR
FOR REGION, n.o. 1 3 860,83 3860.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 855,00 855.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 4 11 158,33 11158.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov , papierové výrobky alebo ekvivalent FOR REGION, n.o. 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky s technológiou dávkovania Technická univerzita v Košiciach 66 315,00 66315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na umývanie riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 8 130,00 8130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 303,27 13303.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - náplne do dávkovačov Technická univerzita v Košiciach 148 972,68 148972.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov XIBU Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 690,00 7690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 4 792,00 4792.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 300,00 13300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dávkovač na dezinfekčný roztok - dolievací, alkoholová dezinfekcia rúk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 115,80 115.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 3 150,00 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 442,00 63442.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 18 326,00 18326.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 7 524,00 7524.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 9 615,00 9615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 359,85 359.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov Univerzita Komenského v Bratislave 8 290,00 8290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 400,00 13400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - náplne do dávkovačov Technická univerzita v Košiciach 247 670,76 247670.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silne zásaditý tekutý čistiaci prípravok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 42,00 42.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 14 630,00 14630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Omšové víno a hostie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 212,00 212.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Omšové víno a hostie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 341,00 341.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby pre pacientov a zamestnancov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 765,26 62765.26 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Lamoš
Adresa:
Šikmá 30 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Beata Lamosová
Adresa:
Šamorínska 1 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Lamošová
Adresa:
Šamorínska 1 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×