Dodávateľ

RENTON SK s.r.o.

Bardejov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RENTON SK s.r.o.

IČO: 50242997

Adresa: Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov

Registračné číslo: 2019/5-PO-F470

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Máj 2019

Záznam platný do: 15. Máj 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 824,11 EUR 32 32
2017 8 106,76 EUR 21 21
2018 1 757,60 EUR 4 4
2019 1 877,00 EUR 6 6
2020 2 062,00 EUR 4 4
2021 160,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 824,11 EUR 32 32
2017 8 106,76 EUR 21 21
2018 1 757,60 EUR 4 4
2019 1 877,00 EUR 6 6
2020 2 062,00 EUR 4 4
2021 160,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 38,90 38.90 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 383,00 383.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 954,59 954.59 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 54,99 54.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 1 449,99 1449.99 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 940,00 940.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 2 717,04 2717.04 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 31,00 31.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 540,00 540.00 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 57,59 57.59 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 318,99 318.99 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 199,00 199.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 1 796,00 1796.00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 459,99 459.99 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 120,00 120.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 57,90 57.90 EUR
Obec Raslavice 1 50,39 50.39 EUR
Ústav zoológie SAV 3 1 123,97 1123.97 EUR
Obec Cabaj - Čápor 1 59,00 59.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 0,00 0.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 4 473,81 473.81 EUR
Obec Topoľníky 1 1 129,00 1129.00 EUR
Hlavný banský úrad 2 778,00 778.00 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 779,99 779.99 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 236,00 236.00 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 77,90 77.90 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 243,96 243.96 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 177,98 177.98 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 209,99 209.99 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 15 7 874,60 7874.60 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 479,00 479.00 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 974,90 974.90 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Toner originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 110,00 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 456,00 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové náplne do tlačiarne HP DJ 5150 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 910,00 910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Vysoká škola múzických umení v Bratislave 517,00 517.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč 32GB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní - originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 848,80 1848.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 142,00 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne oroginál CE278A do tlačiarne HPLJ 1536 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 298,08 298.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre tlačiareň Konica Minolta PagePro 1300w Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 79,00 79.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 256,40 256.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Lexmark Ústav experimentálnej fyziky SAV 276,96 276.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilná sada úplne nových nerepasovaných tonerov Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 74,00 74.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Vysoká škola múzických umení v Bratislave 225,80 225.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 12A, 15A, 36A, 85A Národný ústav reumatických chorôb 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 245,00 245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotokopírovacie zariadenie , tonerové náplne Ústav experimentálnej fyziky SAV 222,50 222.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 134,00 134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Základná škola Zlaté Klasy 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 122,00 122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 708,00 708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 811,08 811.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 769,80 769.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 195,99 1195.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 483,00 483.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 583,00 583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 153,80 153.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CE278A (78A) čierny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 76,63 76.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 655,00 655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Cabaj - Čápor 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 785,00 785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 000,00 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 41,69 41.69 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 70 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viliam Štafurik
Adresa:
Pod Kalváriou 2542/19 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×