Dodávateľ

EKOKROK s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EKOKROK s r.o.

IČO: 31590403

Adresa: Dlhá 85, Žilina

Registračné číslo: 2018/11-PO-E9397

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. November 2018

Záznam platný do: 23. November 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 15 628,00 EUR 3 3
2017 14 749,33 EUR 2 2
2018 7 275,00 EUR 1 1
2019 36 015,00 EUR 2 2
2020 160 975,00 EUR 5 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 15 628,00 EUR 3 3
2017 14 749,33 EUR 2 2
2018 7 275,00 EUR 1 1
2019 36 015,00 EUR 2 2
2020 160 975,00 EUR 5 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 4 858,00 4858.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 11 571,00 11571.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 4 665,00 4665.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 6 810,00 6810.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 4 153,00 4153.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 13 748,33 13748.33 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 4 382,50 4382.50 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 95 416,00 95416.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 32 158,00 32158.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 7 275,00 7275.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 49 605,50 49605.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laminárny box Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 671,20 4671.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny box Fakultná nemocnica Trnava 9 540,00 9540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny box II. triedy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 154,00 4154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 201,20 1201.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externé filtračné zariadenia pre laserové opracovanie Technická univerzita v Košiciach 18 219,74 18219.74 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laminárny box Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 8 730,00 8730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna a sterilizačná technika Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 330 352,00 1330352.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák s príslušenstvom Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 266 593,00 266593.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Laminárny box s vertikálnym prúdením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 628,40 4628.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laminárny box Univerzitná nemocnica Bratislava 5 900,00 5900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminárny box Univerzitná nemocnica Bratislava 7 381,00 7381.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 384,00 4384.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok a vybavenie - 2. časť Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 49 606,24 49606.24 EUR 2020 Tovary Áno 1
+421417001013

+421417002013


ekokrok@elmaxzilina.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Štalmach
Adresa:
Bláhova 24 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Sklenár CSc.
Adresa:
Dedovec 411 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
18. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Helena Sulovcová
Adresa:
Podhorie 90 Podhorie 01318
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Štalmach
Adresa:
Smreková 3092/6 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Sklenár CSc.
Adresa:
Dedovec 411 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branislav Štalmach
Adresa:
Za plavárňou 8528/7 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
H ǀ P ǀ R Advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Galvaniho 7/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Meno:
JUDr. Roman Hriadel
Adresa:
Seberíniho 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.12.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 18.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×