Dodávateľ

URBANSTAU s.r.o.

Kalša
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: URBANSTAU s.r.o.

IČO: 50194135

Adresa: Slanské Nové Mesto 210, Kalša

Registračné číslo: 2019/4-PO-F237

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Apríl 2019

Záznam platný do: 8. Apríl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 29 952,90 EUR 9 9
2017 154 078,41 EUR 9 9
2018 10 395,00 EUR 3 3
2021 2 795,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 133 943,90 EUR 10 10
2017 50 087,41 EUR 8 8
2018 10 395,00 EUR 3 3
2021 2 795,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 14 245,82 14245.82 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 103 991,00 103991.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 6 717,00 6717.00 EUR
Mesto Nitra 2 12 094,00 12094.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 9 824,17 9824.17 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 3 321,00 3321.00 EUR
Mesto Košice 1 10 788,00 10788.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 000,00 1000.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 13 983,33 13983.33 EUR
Slovenské národné divadlo 2 6 461,00 6461.00 EUR
Verejné prístavy, a. s. 1 0,00 0.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 5 977,99 5977.99 EUR
Základná škola 1 8 818,00 8818.00 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vyčistenie ihriska a likvidácia stavebného odpadu Základná škola 15 978,00 15978.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Odvoz odpadu, likvidácia odpadu Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena vstupných dverí, brán a mreží Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 166,00 4166.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Kosenie a odstraňovanie náletových drevín Verejné prístavy, a. s. 38 000,00 38000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rezy drevín Mesto Nitra 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
oprava kovovej dvojkrídlovej brány Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rezy drevín Mesto Nitra 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného vyradeného majetku Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 700,20 3700.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Tyč ťažná alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Evakuačná sieť do podvesu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 832,00 141832.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vyčistenie úpätia hradného brala od náletových drevín Hlavné mesto SR Bratislava 26 053,14 26053.14 EUR 2017 Služby Áno 1
Orez stromov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia vyradených scénických a kostýmových výprav Slovenské národné divadlo 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pomocné manipulačné práce Mesto Košice 13 920,00 13920.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava osvetlenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prepravné služby ( 4) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstránenie obloženia stien a stropov v miestnostiach Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 216,85 16216.85 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Sťahovanie trezorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Sanácia, oprava hrany pavlače v objekte objednávateľa Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava drevených obkladov balkónov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 160,00 2160.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Presťahovanie laboratórneho pracoviska Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 061,97 8061.97 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia vyradených scénických a kostýmových výprav Slovenské národné divadlo 3 420,00 3420.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Urban
Adresa:
Slanské Nové Mesto 210 Kalša 04418
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×