Dodávateľ

Applipower, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Applipower, s.r.o.

IČO: 44999631

Adresa: Bytčická 2/2830, Žilina

Registračné číslo: 2021/10-PO-E9063

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Október 2021

Záznam platný do: 4. Október 2024

Posledná zmena: 5. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 665,00 EUR 4 4
2017 791,67 EUR 1 1
2018 88 107,67 EUR 4 4
2020 97 500,00 EUR 3 3
2021 17 400,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 665,00 EUR 4 4
2017 791,67 EUR 1 1
2018 88 107,67 EUR 4 4
2020 97 500,00 EUR 3 3
2021 17 400,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 53 291,67 53291.67 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 29 650,00 29650.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 57 066,00 57066.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 16 000,00 16000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 690,00 690.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 47 000,00 47000.00 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 6 350,00 6350.00 EUR
Gymnázium 1 1 250,00 1250.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 375,00 375.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 791,67 791.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Záložný zdroj APC Smart-UPS RT 1000 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj pre vstup prístroja + PC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
APC Smart-UPS Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 9 241,00 9241.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj Gymnázium 1 642,84 1642.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj napájania Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity záložného napájania prevádzky Národné centrum zdravotníckych informácií 22 596,00 22596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profylaktické prehliadky náhradných zdrojov Centrum výcviku Lešť 14 709,60 14709.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava záložného zdroja napájania výmenou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 493,93 23493.93 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka multifunkčných tlačiarní a centrálneho zdroja napájania UPS Sociálna poisťovňa, ústredie 503 866,00 503866.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojfázová elektrocentrála (generátor) so vznetovým motorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 67 496,10 67496.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
OPaOS náhradných zdrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 201,00 15201.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Záložný zdroj elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 79 968,00 79968.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profylaktické prehliadky náhradných zdrojov Centrum výcviku Lešť 21 024,43 21024.43 EUR 2021 Služby Nie 1
+421902533885


applipower@applipower.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tibor Ciller
Adresa:
Hečkova 34 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Bellan
Adresa:
Na Vápenicu 22 Lietavská Lúčka 01311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kršák
Adresa:
Martina Rázusa 19 Nové Mesto nad Váhom 91501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Agáta Piňáková
Adresa:
Mikšová 85 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Agáta Piňáková
Adresa:
Mikšová 85 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Ciller
Adresa:
Hečkova 34 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kršák
Adresa:
Martina Rázusa 19 Nové Mesto nad Váhom 91501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Bellan
Adresa:
Na Vápenicu 22 Lietavská Lúčka 01311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 21.08.2020

StiahniZáznam platný od: 31.05.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×