Dodávateľ

Ján Belička - BELSPOL

Sliač
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ján Belička - BELSPOL

IČO: 14444275

Adresa: Hronská 1037/27, Sliač

Registračné číslo: 2020/11-FO-F4985

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. November 2020

Záznam platný do: 16. November 2023

Posledná zmena: 17. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 849,00 EUR 2 2
2017 95 050,00 EUR 2 2
2018 98 388,67 EUR 2 2
2019 249 946,49 EUR 6 6
2020 219 717,70 EUR 7 7
2021 32 988,70 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 849,00 EUR 2 2
2017 95 050,00 EUR 2 2
2018 98 388,67 EUR 2 2
2019 247 030,19 EUR 7 7
2020 197 607,00 EUR 4 4
2021 58 015,70 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 1 971,40 1971.40 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 13 391,67 13391.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 108 737,00 108737.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 5 301 526,00 301526.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 3 87 455,49 87455.49 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 109 995,00 109995.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 50 000,00 50000.00 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 40 550,00 40550.00 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 44 314,00 44314.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup a dodávka ovocia a zeleniny (LS) Centrum výcviku Lešť 12 464,17 12464.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Centrum výcviku Lešť 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Centrum výcviku Lešť 85 983,33 85983.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 48 734,04 48734.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované zemiaky, spracovaná zelenina Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 16 296,12 16296.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Centrum výcviku Lešť 88 291,67 88291.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Centrum účelových zariadení 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina a zemiaky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 31 552,00 31552.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina a zemiaky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 37 862,40 37862.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 286 947,00 286947.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 100 180,00 100180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová" Národné rehabilitačné centrum 629 287,00 629287.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 38 131,00 38131.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 384,75 384.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,95 600.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 415 465,00 415465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 79 555,00 79555.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 73 764,00 73764.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,95 600.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 384,75 384.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 256 359,00 256359.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 75 942,00 75942.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

belickajan@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 51 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Belička
Adresa:
Sladkovičova 2 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj PhD.
Adresa:
Kapitulská 12 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.12.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×