Dodávateľ

KLIMÍK SK, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KLIMÍK SK, s.r.o.

IČO: 47558601

Adresa: Bitarová 170, Žilina

Registračné číslo: 2021/7-PO-F6995

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Júl 2021

Záznam platný do: 13. Júl 2024

Posledná zmena: 22. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 539,00 EUR 12 12
2017 16 511,99 EUR 6 6
2018 19 325,99 EUR 3 3
2019 14 495,83 EUR 3 3
2020 1 479,99 EUR 1 1
2021 17 798,99 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 539,00 EUR 12 12
2017 16 511,99 EUR 6 6
2018 19 325,99 EUR 3 3
2019 14 495,83 EUR 3 3
2020 1 479,99 EUR 1 1
2021 17 798,99 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 67 884,47 67884.47 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 2 600,00 2600.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 431,00 1431.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 10 248,33 10248.33 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 2 800,00 2800.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 3 332,50 3332.50 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 17 798,99 17798.99 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 5 172,50 5172.50 EUR
Mesto Kežmarok 1 19 884,00 19884.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
výmena obehového čerpadla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 080,00 3080.0 EUR 2016 Služby Nie 1
výmena elektrického ohrievača TÚV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 148,00 4148.0 EUR 2016 Služby Nie 1
výmena zásobníka ohrievača TÚV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
oprava strojovne teplovodného kúrenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava ohrievača vody ležatého - OVL 1600 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 420,00 3420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava výmenníka TÚV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 333,33 1333.33 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava termoregulačných ventilov výmenou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena termoregulačných ventilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena plynových zásobníkových ohrievačov TÚV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena zariaďovacích predmetov v bytových priestorov Mesto Kežmarok 23 864,63 23864.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a výmena nových obehových čerpadiel Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena plynového kondenzačného kotla Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena termostatických ventilov na internáte Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 592,00 5592.0 EUR 2017 Služby Nie 1
výmena plynového ohrievača TÚV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 833,00 3833.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výmena termostatických ventilov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výmena radiátorových ventilov na Veliteľstve MsP Hlavné mesto SR Bratislava 6 212,01 6212.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava kalového ponorného čerpadla - formou výmeny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 100,00 5100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup plynového kotla Vitodens 200W,99kW s reguláciou Vitotronic 100HC1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava tlakových zariadení - parovody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 999,00 17999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výmena zásobníkového ohrievača vody Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 431,50 1431.5 EUR 2018 Služby Nie 1
príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba ÚK Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obmena termostatických ventilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 660,00 3660.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obehové čerpadlá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 14 036,00 14036.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Radiátor ústredného kúrenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 302,00 3302.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 21 050,00 21050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 49 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Klimík
Adresa:
Bitarová 170 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×