Dodávateľ

LEONTECH s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LEONTECH s.r.o.

IČO: 47973871

Adresa: Pračanská 49, Bratislava

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9623

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Január 2019

Záznam platný do: 7. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 59 696,00 EUR 5 5
2017 172 437,30 EUR 5 5
2018 53 156,09 EUR 3 3
2019 38 010,09 EUR 7 7
2020 1 583,32 EUR 1 1
2021 1 600,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 59 696,00 EUR 5 5
2017 172 437,30 EUR 5 5
2018 53 156,09 EUR 3 3
2019 38 010,09 EUR 7 7
2020 3 183,32 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 13 888,31 13888.31 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 7 990,00 7990.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 33 299,17 33299.17 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 53 764,00 53764.00 EUR
Slovenské národné divadlo 5 9 755,42 9755.42 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 61 990,00 61990.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 145 028,30 145028.30 EUR
Mestská časť Bratislava - Devín 5 767,60 767.60 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 27 000,00 27000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 47 000,00 47000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu v kontajneroch Mestská časť Bratislava - Devín 144,00 144.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu v kontajneroch s objemom 7 m3 a 10 m3 Mestská časť Bratislava - Devín 372,00 372.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu v kontajneroch s objemom 10 m3 Mestská časť Bratislava - Devín 198,00 198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odstraňovanie nelegálnych skládok Hlavné mesto SR Bratislava 11 600,00 11600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 21 758,40 21758.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 55 800,00 55800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 56 280,00 56280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz, zneškodnenie a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rusovce 78 211,20 78211.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom kontajnera a odvoz - likvidácia odpadu Slovenské národné divadlo 2 880,00 2880.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia Mestská časť Bratislava - Dúbravka 45 000,00 45000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 29 148,00 29148.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 132,00 12132.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom kontajnera a odvoz - likvidácia odpadu Slovenské národné divadlo 2 880,00 2880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 39 192,00 39192.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia vyradených scénických a kostýmových výprav Slovenské národné divadlo 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 040,00 5040.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu v kontajneroch s objemom 10 m3 Mestská časť Bratislava - Devín 220,00 220.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu v kontajneroch Mestská časť Bratislava - Devín 130,00 130.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom kontajnera a odvoz - likvidácia odpadu Slovenské národné divadlo 2 880,00 2880.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom kontajnera a odvoz - likvidácia odpadu Slovenské národné divadlo 1 920,00 1920.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 40 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Lelkes
Adresa:
Tomanova 72 Bratislava 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Ondruška
Adresa:
Pračanská 49 Bratislava 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×