Dodávateľ

TVRDEX, s.r.o.

Tvrdošín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TVRDEX, s.r.o.

IČO: 36006823

Adresa: Pod Velingom 257, Tvrdošín

Registračné číslo: 2018/9-PO-D9041

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. September 2018

Záznam platný do: 17. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 55 555,49 EUR 8 8
2017 28 659,00 EUR 3 3
2018 5 050,00 EUR 2 2
2019 97 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 55 555,49 EUR 8 8
2017 28 659,00 EUR 3 3
2018 5 050,00 EUR 2 2
2019 97 500,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 97 500,00 97500.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 75 264,99 75264.99 EUR
Mesto Lipany 1 9 750,00 9750.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 4 249,50 4249.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výstražná LED rampa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 800,00 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Majáky oranžové a doplnkové svetlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oranžová LED svetelná rampa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Radlica snehová čelná MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 250,00 4250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražná svetelná LED rampa oranžová pre montáž na strechu vozidla Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre mestskú políciu: DACIA DUSTER ARCTICA 1,6 SCe 84kW/114k S§S 4x2 Mesto Lipany 11 700,00 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražná svetelná LED rampa oranžová pre montáž na strechu vozidla Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 400,00 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie svetelných rámp, signalizačných oranžových majákov a doplnkových svetiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražné svetelné LED rampy a oranžové LED majáky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 549,00 9549.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie svetelných rámp, signalizačných oranžových majákov a doplnkových svetiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 130,00 9130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová výstražná, svetelná LED rampa oranžová pre montáž na kabínu (strechu ložnej plochy) vozidla, svetelný maják oranžový, svetelný maják DIN uchytenie, pozičné svetlá LED s možnosťou zmeny režimu zábleskov + montáž. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 980,00 9980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oranžová LED svetelná rampa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelná rampa 1200 mm - dodávka vrátane montáže. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 050,00 3050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sanitné vozidlo RZP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 100 000,00 100000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Púčať
Adresa:
Škarvanova 30/16 Tvrdošín 027 44
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Púčať
Adresa:
Škarvanova 30/16 Tvrdošín 027 44
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Púčať
Adresa:
Škarvanova 30/16 Tvrdošín 027 44
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
11. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Púčať
Adresa:
Škarvanova 30/16 Tvrdošín 027 44
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
11. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Púčať
Adresa:
Škarvanova 30/16 Tvrdošín 027 44
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Púčať
Adresa:
Škarvanova 30/16 Tvrdošín 027 44
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.
Adresa:
Rázusova 1 Košice - mestská časť Juh 040 01
Meno:
JUDr. Martin Babjak
Adresa:
Kováčska 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 11.08.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×