Dodávateľ

tnTEL, s.r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: tnTEL, s.r.o.

IČO: 36319449

Adresa: Bratislavská 614, Trenčín

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3280

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Jún 2020

Záznam platný do: 5. Jún 2023

Posledná zmena: 6. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 990,00 EUR 3 3
2017 9 905,27 EUR 3 3
2018 791,67 EUR 1 1
2020 50 780,83 EUR 3 3
2021 22 547,40 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 990,00 EUR 3 3
2017 9 905,27 EUR 3 3
2018 791,67 EUR 1 1
2020 50 780,83 EUR 3 3
2021 22 547,40 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 6 765,27 6765.27 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 14 580,00 14580.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 49 014,17 49014.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 335,00 335.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 4 340,00 4340.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 791,67 791.67 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 2 390,00 2390.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 2 400,00 2400.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 3 141,67 3141.67 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 524,90 1524.90 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 1 965,83 1965.83 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 683,33 683.33 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 1 000,00 1000.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 1 000,00 1000.00 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 1 1 083,33 1083.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Signalizačné bezdrôtové zariadenie Fakultná nemocnica Trenčín 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Signalizačné bezdrôtové zariadenie Nemocnica Poprad a. s. 2 395,00 2395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZLSS1 LaserSense 25 Trenčiansky samosprávny kraj 2 643,77 2643.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové signalizačné zariadenie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 8 130,33 8130.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZLSS1 LaserSense 25 Trenčiansky samosprávny kraj 2 570,70 2570.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 279,10 1279.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 070,73 1070.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 820,52 820.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 58 858,17 58858.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky EPS Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 3 037,39 3037.39 EUR 2020 Služby Nie 1
SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 961,47 15961.47 EUR 2021 Tovary Áno 1
notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 450,00 1450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 538,21 1538.21 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitorom a komponenty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 766,81 1766.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 4 362,00 4362.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 498,40 2498.4 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 35 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Kútny
Adresa:
777 Drietoma 91303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kútny
Adresa:
28. októbra 9 Trenčín 91180
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kútny
Adresa:
Drietoma 808 Drietoma 91303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrej Poruban PhD.
Adresa:
Železničná Trenčianska Turná 91321
Meno:
poruban advokáti s. r. o.
Adresa:
Jilemnického 532 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.08.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 25.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×