Dodávateľ

VEREX-ELTO, a.s.

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VEREX - ELTO, a.s.

IČO: 31580289

Adresa: Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2019/9-PO-D1305

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. September 2019

Záznam platný do: 20. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 637,62 EUR 3 3
2017 85 424,42 EUR 8 8
2018 10 922,50 EUR 7 7
2019 11 353,16 EUR 6 6
2020 64 954,91 EUR 12 12
2021 1 760,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 637,62 EUR 3 3
2017 85 424,42 EUR 8 8
2018 10 922,50 EUR 7 7
2019 11 353,16 EUR 6 6
2020 64 954,91 EUR 12 12
2021 1 760,67 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 3 339,67 3339.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 68 518,91 68518.91 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 8 051,65 8051.65 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 6 300,00 6300.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 654,92 654.92 EUR
Slovenské národné múzeum 1 308,00 308.00 EUR
IUVENTA 1 658,00 658.00 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 3 890,00 3890.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 8 897,50 8897.50 EUR
Slovenské národné divadlo 4 6 191,74 6191.74 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 566,67 566.67 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 56 249,00 56249.00 EUR
Národný onkologický ústav 7 6 125,18 6125.18 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 94,79 94.79 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 3 333,33 3333.33 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 850,00 850.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 2 023,92 2023.92 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektrická zásuvka s rámčekom 4-násobná Technická univerzita v Košiciach 438,00 438.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrotechnický spotrebný materiál Technická univerzita v Košiciach 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropné neónové svietidlá MODUS LLX Technická univerzita v Košiciach 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 10 865,00 10865.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 41 666,67 41666.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektor-inštalačný materiál CH-C Národný onkologický ústav 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro - materiál Národný onkologický ústav 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 87 240,00 87240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný - materiál Národný onkologický ústav 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 580,00 2580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska izolačná alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 146,88 1146.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stropné neónové svietidlá MODUS LLX Technická univerzita v Košiciach 5 300,00 5300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antivandal svietidlá Rambo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 150,00 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 7 800,00 7800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektorinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 995,00 1995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 316,53 3316.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 588,76 6588.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 19 000,00 19000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 19 330,00 19330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stropné svietidla - LED Národný onkologický ústav 1 587,00 1587.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 28 600,00 28600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stropné svietidla - LED Národný onkologický ústav 1 527,00 1527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - zásuvky Ústav na výkon väzby 2 468,00 2468.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektro materiál K13-Košické kultúrne centrá 149,00 149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stropné svietidla - LED Národný onkologický ústav 680,00 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stropné svietidla - LED Národný onkologický ústav 660,00 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antivandal svietidlá Rambo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 080,40 3080.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky Slovenské národné múzeum 405,00 405.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup LED pouličných svietidiel spolu s príslušenstvom IUVENTA 890,00 890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 673,00 1673.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 96 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Richard Krč
Adresa:
Martina Martinčeka 6 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Krč
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Krč
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anna Krčová
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tadeusz Frackowiak
Adresa:
Lazisko Svätý Kríž 03211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Mikušiak
Adresa:
Hviezdoslavova 1871/2 Liptovský Mikuláš 031 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Mikušiak
Adresa:
Žiar Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jakub Frackowiak
Adresa:
Sládkovičova 1320/43 Liptovský Mikuláš 031 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Turek
Adresa:
Pod Slivkou 1 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Lucia Tomčíková Mikušiaková
Adresa:
Guothova 3 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Magdaléna Beňo Frackowiak
Adresa:
Partizánska Ľupča 03215
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Mikušiak
Adresa:
Žiar Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Turek
Adresa:
Pod Slivkou 1 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tadeusz Frackowiak
Adresa:
Lazisko Svätý Kríž 03211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Krč
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
M. Pišúta 16 Liptovský Mikuláš 03101
Meno:
FIAČAN & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
M. Pišúta 16 Liptovský Mikuláš 03101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 6.09.2018 do: 19.02.2019

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 6.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×