Dodávateľ

SBL Europe, s.r.o.

Praha - Hostivař
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SBL Europe, s.r.o.

IČO: 02400014

Adresa: náměstí Přátelství 1518/2, Praha 10

Registračné číslo: 2019/5-PO-E1292

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Máj 2019

Záznam platný do: 5. Máj 2022

Posledná zmena: 7. Máj 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 171 350,99 EUR 13 13
2017 319 218,83 EUR 13 13
2018 37 669,50 EUR 8 8
2019 483 564,30 EUR 12 12
2020 157 916,50 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 171 350,99 EUR 13 13
2017 319 218,83 EUR 13 13
2018 37 669,50 EUR 8 8
2019 458 664,30 EUR 10 10
2020 175 736,50 EUR 8 8
2021 7 080,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 3 812,50 3812.50 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 569,00 569.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 237 300,00 237300.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 9 035,32 9035.32 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 85 350,00 85350.00 EUR
Mesto Medzilaborce 2 8 265,83 8265.83 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 13 773,00 13773.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 119 355,00 119355.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 32 400,00 32400.00 EUR
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 1 11 165,83 11165.83 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 10 324,00 10324.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 2 5 968,99 5968.99 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 53 054,00 53054.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 57 024,00 57024.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 333,33 333.33 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 3 030,00 3030.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 170 000,00 170000.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 7 290,00 7290.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 30 929,50 30929.50 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 4 247,00 4247.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 5 480,00 5480.00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 23 599,99 23599.99 EUR
Technické služby mesta Humenné 3 27 035,00 27035.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 779,16 2779.16 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 206 200,00 206200.00 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 3 41 398,67 41398.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Soľ tabletovaná regeneračná Univerzitná nemocnica Bratislava 3 890,00 3890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ kamenná priemyselná Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup ekologického posypového materiálu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 36 000,00 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200,00 15200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 750,00 8750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 200,00 25200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 800,00 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 202 000,00 202000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná a kryštalická Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 322,00 10322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná a kryštalická Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 322,00 10322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná regeneračná Univerzitná nemocnica Bratislava 6 480,00 6480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (KN_3) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 075,00 15075.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ekologická posypová soľ v pevnej forme šupín/vločiek na báze chloridu horečnatého - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33 400,00 33400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecovaná soľ na soľanku a a chlorid horečnatý Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 118 000,00 118000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ ekologická posypová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletová soľ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná a kryštalická Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 324,00 9324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná regeneračná 1/18 Univerzitná nemocnica Bratislava 4 610,00 4610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 236,00 7236.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná, chemikálie na úpravu vykurovacej vody Ekonomická univerzita v Bratislave 1 789,00 1789.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 561,60 9561.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Mesto Medzilaborce 6 250,00 6250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 14 200,00 14200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ekologická posypová soľ v pevnej forme šupín/vločiek na báze chloridu horečnatého - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 8 100,00 8100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 464,00 10464.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 11 675,00 11675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová geomembrána SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 206 288,19 206288.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 6 723 800,00 6723800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 106,27 1106.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 472,00 5472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Mesto Medzilaborce 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 208,00 8208.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlorid horečnatý (MgCl2) na zimnú údržbu komunikácii v 25 kg vákuovaných vreciach Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 15 456,00 15456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlorid horečnatý (MgCl2) na zimnú údržbu v 25 kg vákuovaných vreciach Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 454,50 4454.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 376 766,00 1376766.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ posypová priemyselná Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená EKO - podnik verejnoprospešných služieb 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlorid horečnatý Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 200,00 80200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 372 781,00 372781.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 61 293,00 61293.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

info@esul.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Magda Hudzieczková
Adresa:
Bělá 1083 Jablunkov 73991
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.09.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×