Dodávateľ

Ľubomír Kusyn

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ľubomír Kusyn

IČO: 22677950

Adresa: Žitavská 22, Bratislava-Vrakuňa

Registračné číslo: 2021/4-FO-F6339

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Apríl 2021

Záznam platný do: 30. Apríl 2024

Posledná zmena: 4. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 403,00 EUR 3 3
2017 19 287,33 EUR 10 10
2018 31 796,23 EUR 5 5
2019 46 996,83 EUR 6 6
2020 7 798,00 EUR 3 3
2021 12 343,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 403,00 EUR 3 3
2017 19 287,33 EUR 10 10
2018 31 796,23 EUR 5 5
2019 46 996,83 EUR 6 6
2020 7 798,00 EUR 3 3
2021 12 343,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 5 089,00 5089.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 14 879,00 14879.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 12 983,33 12983.33 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 10 833,33 10833.33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 125,00 125.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 579,57 1579.57 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 32 048,34 32048.34 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 118,00 118.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 5 370,00 5370.00 EUR
Domov dôchodcov 3 1 074,99 1074.99 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 521,99 521.99 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 2 3 255,00 3255.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 3 241,67 3241.67 EUR
Športové gymnázium 1 2 091,67 2091.67 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 1 381,67 1381.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 193,33 193.33 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 2 25 839,17 25839.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórne sklo a iné potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 139,00 139.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový odsávač - pre účely školského laboratória Športové gymnázium 2 699,00 2699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Elektrotechnický ústav SAV 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny digestor s montážou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 092,40 5092.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl Domov dôchodcov 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 210,00 9210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetík Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celokovový digestor Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 205,00 2205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Elektrotechnický ústav SAV 2 256,60 2256.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok pre pracovisko v Žiline Národná transfúzna služba SR 15 620,40 15620.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 800,00 5800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 250,00 5250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tvrdomer s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 25 186,00 25186.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórny nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 855,60 855.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica Trnava 14 891,63 14891.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 522,00 522.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 120,00 7120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny stôl na kovovej podnoži s policovými a zásuvkovými skrinkami Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 016,00 2016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie dielní" - Laboratórny stôl stredový - suchý, špeciálny - atypický Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 2 856,00 2856.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie dielní" Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 28 157,00 28157.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 577,80 5577.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny (zdravotnícky) nábytok a vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 102,40 2102.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly Stredná priemyselná škola 4 453,12 4453.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 105,40 9105.4 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1153 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×