Dodávateľ

Povex s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Povex s. r. o.

IČO: 44416326

Adresa: Nevädzová 17211/6F, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2016/10-PO-E2470

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Október 2016

Záznam platný do: 6. Október 2019

Posledná zmena: 10. Február 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 812,37 EUR 8 8
2017 119 920,11 EUR 30 30
2018 210 810,74 EUR 20 20
2019 153 474,17 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 812,37 EUR 8 8
2017 142 420,10 EUR 31 31
2018 194 059,92 EUR 20 20
2019 147 725,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 13 047,38 13047.38 EUR
Mesto Prešov 1 2 832,49 2832.49 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 107 748,33 107748.33 EUR
Mesto Žilina 2 11 199,17 11199.17 EUR
Mesto Trnava 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 4 666,00 4666.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 3 061,66 3061.66 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 3 960,92 3960.92 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 2 1 570,00 1570.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 95 004,00 95004.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 2 283,33 2283.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 500.00 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 250,00 250.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 2 142,03 2142.03 EUR
Slovenské národné múzeum 1 250,00 250.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 17 498,00 17498.00 EUR
IUVENTA 1 558,33 558.33 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 2 224,99 2224.99 EUR
Mesto Zvolen 1 3 000,00 3000.00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Horská záchranná služba 1 31 665,83 31665.83 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 2 088,00 2088.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 5 954,96 5954.96 EUR
Národné športové centrum 1 71 666,66 71666.66 EUR
Stredná odborná škola technická 1 1 457,99 1457.99 EUR
Spojená škola 1 194,16 194.16 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 2 762,50 762.50 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 1 91,66 91.66 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 16 229,00 16229.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 4 93 110,00 93110.00 EUR
Spojená škola 1 0,00 0.00 EUR
ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z. 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Reebok Aerobic Step alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 3 316,32 3316.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma Slovenský historický ústav v Ríme 140,00 140.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lopta futbalová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 522,00 4522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koncentrát mydlovej peny DEB alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 654,00 4654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové lampy Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mydlové náplne penové, do dávkovača, typ DEB ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské pomôcky - stavebnice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka trofejí - medailí a pohárov Mesto Žilina 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové lopty UNIVERZITA J. SELYEHO 1 151,00 1151.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Medaila Kancelária prezidenta SR 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/náčinie-plná lopta medicimbal Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 348,00 348.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/náčinie-tréningové prekážky samozdvihacie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 128,91 128.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/náčinie-basketbalové lopty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 130,15 1130.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pamätné medaily úradu pre ľudské zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 580,00 4580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Volejbalové lopty Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Športové potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 887,45 2887.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrických kolobežiek s príslušenstvom Mesto Prešov 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Spojená škola 233,00 233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 897,80 1897.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie Spojená škola 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové 3D okuliare Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 010,00 1010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie, relaxačné pomôcky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 510,44 1510.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 358,00 1358.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 404,00 1404.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie a náčinie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 599,20 5599.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mydlové náplne penové, do dávkovača, typ DEB ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športtester Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 936,00 936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koncentrát mydlovej peny DEB alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vybavenie klubovne ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z. 4 640,00 4640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panské polokošele s nášivkou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 448,00 38448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športtester Polar RCX5 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 416,60 2416.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské pomôcky pre exteriérové športové aktivity Národné športové centrum 91 200,00 91200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojanové lampy. Mesto Zvolen 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športová obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 519,30 1519.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športový materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 680,69 29680.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské pomôcky - stavebnice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medaily a stuhy IUVENTA 670,00 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieh syntetický - vzduchol Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 280,00 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 23 050,00 23050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hasičské a záchranné vybavenie Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 19 738,00 19738.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Športový materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 97 968,00 97968.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športové lopty UNIVERZITA J. SELYEHO 1 642,50 1642.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty s príslušenstvom. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 23 500,00 23500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 840,87 1840.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
lepidlá, sadra, jednorázové rukavice Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky 2018 pre materské školy Mesto Trnava 10 820,00 10820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Acetón technický Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 895,00 895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šumivé víno TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 40 600,00 40600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 380,62 2380.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športový materiál - futbalové sety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 763,05 763.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
stacionárny bicykel, cyklotrenažér Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 464,57 1464.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 708,30 708.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laná pracovné Horská záchranná služba 44 376,00 44376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup športového náradia, náčinia, športového materiálu Stredná odborná škola technická 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka trofejí - medailí a pohárov Mesto Žilina 8 400,00 8400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Taktický výstroj systému MOLLE Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 120 000,00 120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové hmoty s príslušenstvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 25 700,00 25700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prevádzkové kvapaliny pre vozidlá nákladnej a osobnej dopravy. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 27 196,00 27196.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421903958516


povexsro@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 69 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ladislav Susko
Adresa:
Kvetná 349/33 Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dušan Dudáš
Adresa:
Kuklovská 2 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 8/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Panenská 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Štúrova 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 29.12.2017 do: 23.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×