Dodávateľ

C.solution s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: C.solution s.r.o.

IČO: 36617458

Adresa: Novozámocká 67, Nitra

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1532

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. November 2019

Záznam platný do: 5. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 667,49 EUR 7 7
2017 325,00 EUR 1 1
2018 40 024,13 EUR 2 2
2019 760,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 667,49 EUR 7 7
2017 325,00 EUR 1 1
2018 40 024,13 EUR 2 2
2019 760,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 898,33 898.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 760,00 760.00 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 2 125,00 2125.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 2 279,16 2279.16 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 915,00 2915.00 EUR
Okresný súd Nitra 1 325,00 325.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1 250,00 1250.00 EUR
Obec Raslavice 1 200,00 200.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 699,17 1699.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 38 324,96 38324.96 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 654,00 654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a tlač kalendárov Trenčiansky samosprávny kraj 3 276,95 3276.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Značky a súvisiace prvky (hasiaci prístroj - plast, zákaz fajčenia -plast, miesto prvej pomoci - plast, značka únikový východ - vľavo, vpravo, pozor elektrické zariadenie, únikové schodisko vľavo-dole), Samolepiace etikety, Tabuľa reflexná - vozidlo, príves, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 078,00 1078.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Baner na veľkoplošnú tlač Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
XEROX WorkCentre 5335 alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Raslavice 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná čiernobiela laserová tlačiareň. Okresný súd Nitra 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom 1ks multifunkčného laserového zariadenia na tlač, sken a kopírovanie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 520,00 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 49 680,00 49680.0 EUR 2018 Služby Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. PhD. Ján Tóth
Adresa:
Kodályova 26 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×