Dodávateľ

ALTRAX s.r.o.

Hurbanovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ALTRAX s.r.o.

IČO: 35922729

Adresa: Komárňanská 62, Hurbanovo

Registračné číslo: 2021/9-PO-F7508

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. September 2021

Záznam platný do: 22. September 2024

Posledná zmena: 1. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 30 849,35 EUR 29 29
2018 6 514,17 EUR 8 8
2019 15 289,17 EUR 6 6
2020 39 111,49 EUR 16 16
2021 1 030,83 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 30 849,35 EUR 29 29
2018 6 514,17 EUR 8 8
2019 15 289,17 EUR 6 6
2020 39 111,49 EUR 16 16
2021 1 030,83 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 17 020,00 17020.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 3 081,67 3081.67 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 1 633,17 1633.17 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 238,33 1238.33 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 4 791,67 4791.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 24 361,67 24361.67 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 359,00 359.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 3 182,50 3182.50 EUR
Slovenské národné múzeum 1 280,00 280.00 EUR
IUVENTA 2 208,33 208.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 775,00 775.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 000,00 1000.00 EUR
Slovenské národné divadlo 2 2 215,84 2215.84 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 856,67 4856.67 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 3 500,00 3500.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 2 100,00 2100.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 750,00 750.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 4 581,66 4581.66 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 95,83 95.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 1 383,34 1383.34 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 290,00 1290.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 866,67 866.67 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 433,33 433.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 083,33 3083.33 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 988,00 988.00 EUR
Stredná odborná škola 1 1 915,83 1915.83 EUR
Základná škola 1 1 804,17 1804.17 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 4 999,00 4999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
LED trubice Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 289,00 1289.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
led žiarovky E 27 a E 14 Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický spotrebný tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 512,00 4512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlo žiarivkové 2x36W LLX AL EP Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED reflektor, elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál na bežnú údržbu a drobné opravy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 212,00 1212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 730,00 2730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600x600 (studená biela) - 20 ks Fakultná nemocnica Nitra 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetlenie MsKC - žiarovky Mesto Žiar nad Hronom 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Technická univerzita v Košiciach 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 090,00 2090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 587,08 1587.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED žiarovky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 247,00 3247.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvetlenie Základnej školy - žiarovky Základná škola 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MsKC reflektorové svetlomety - LED Mesto Žiar nad Hronom 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED žiarovky a armatúry Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 456,00 456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumúlátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 060,00 6060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro - inštalačný materiál Národný onkologický ústav 2 386,00 2386.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky a elektroinštalačný materiál Národné rehabilitačné centrum 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 516,00 516.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 202,50 1202.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 164,00 1164.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný spotrebný materiál pre údržbu budov Slovenské národné múzeum 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie žiaroviek a iných rezervných svetelných zdrojov do areálu IUVENTA 7 600,00 7600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 354,00 5354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál- žiarovka, svietidlo, výbojka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 595,06 595.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov 2018 Stredná odborná škola 3 490,00 3490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 390,00 1390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED trubice IUVENTA 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 197,15 13197.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 395,00 6395.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 150,00 8150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 579,00 2579.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 215,75 18215.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 866,00 4866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 363,00 363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, Žiarivky, žiarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 681,00 1681.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, svorky, bleskozvodné prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 449,00 3449.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 439,00 439.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 385,00 7385.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá žiarivkové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 351,00 2351.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál do kontajnerov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 948,00 1948.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - 3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 317,00 317.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 715,48 2715.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 295,00 5295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 447,50 2447.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 161,00 4161.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Akadémia Policajného zboru v Bratislave 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 323,00 1323.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 72 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×