Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Fidelity Trade s.r.o.

IČO: 50254081

Adresa: Kornela Mahra 3, Trnava

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1856

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. December 2019

Záznam platný do: 17. December 2022

Posledná zmena: 15. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 81 690,00 EUR 8 8
2018 3 241,67 EUR 3 3
2019 60 042,50 EUR 20 20
2020 36 036,49 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 81 690,00 EUR 8 8
2018 3 241,67 EUR 3 3
2019 60 042,50 EUR 20 20
2020 36 036,49 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 26 236,17 26236.17 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 3 000,00 3000.00 EUR
Mesto Trnava 1 5 333,33 5333.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 5 39 704,67 39704.67 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 4 333,33 4333.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 400,00 3400.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 3 350,00 3350.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 14 165,83 14165.83 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 45 833,33 45833.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 12 274,00 12274.00 EUR
STEFE Trnava, s. r. o. 3 23 380,00 23380.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov Služby Mesta Piešťany 58 000,00 58000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Naloženie, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 298,67 9298.67 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 853,43 2853.43 EUR 2017 Služby Nie 1
MALIARSKE PRÁCE A OPRAVY FASÁDY, PREJAZDU HISTORICKEJ BUDOVY 2017 STEFE Trnava, s. r. o. 7 600,00 7600.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
MALIARSKE PRÁCE, DLAŽBY A OPRAVY - 1.PP, prízemie, poschodie STEFE Trnava, s. r. o. 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
OPRAVA BYTU v MŠ - maľby, zariaďovacie predmety, dvere, podlahy, svietidlá STEFE Trnava, s. r. o. 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2017 Mesto Trnava 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 170,00 1170.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 024,00 3024.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 384,00 1384.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 347,00 1347.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375,00 1375.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 873,20 1873.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 519,90 2519.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 684,00 1684.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 056,29 1056.29 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 384,00 1384.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 857,00 2857.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 860,00 1860.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 732,00 2732.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 570,00 570.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 14 880,00 14880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 669,24 669.24 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 452,00 1452.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 199,88 1199.88 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 305,96 1305.96 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 353,00 1353.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 860,00 1860.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 302,00 1302.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 183,20 1183.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov a kalov zo septikov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 944,00 4944.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 760,00 5760.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 684,00 2684.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 507,08 1507.08 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 449,00 449.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 665,00 1665.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie triedených a zmiešaných objemových odpadov okrem komunálneho odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 793,50 2793.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 551,00 551.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 14 800,00 14800.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Linda Holubová
Adresa:
Štefana C. Parráka 3581/1 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×