Dodávateľ

GETOS, s.r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GETOS, s.r.o.

IČO: 36338354

Adresa: Zlatovská 31, Trenčín

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2551

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Marec 2020

Záznam platný do: 13. Marec 2023

Posledná zmena: 18. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 27 249,17 EUR 3 3
2018 158 313,99 EUR 6 6
2019 24 129,83 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 47 457,50 EUR 4 4
2018 138 105,66 EUR 5 5
2019 24 129,83 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 97,50 97.50 EUR
Obec Valaliky 1 2 666,67 2666.67 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 7 500,00 7500.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 374,00 2374.00 EUR
Mesto Trenčín 2 100 410,83 100410.83 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 6 96 643,99 96643.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na komunikáciách Mesto Trenčín 39 958,20 39958.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dopravné značenie Obec Valaliky 4 358,68 4358.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 750,00 11750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na komunikáciách - 2018 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 39 996,00 39996.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 15 746,00 15746.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodorovné dopravné značenie miestnych komunikácií Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 49 980,00 49980.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Vodorovné dopravné značenie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 8 340,00 8340.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych komunikáciách Mesto Trenčín 99 999,60 99999.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebná údržba komunikácií - zámkové a betónové dlažby Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 20 386,00 20386.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 33 999,96 33999.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dopravné značenie a príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 020,00 6020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kužeľ dopravný s dvomi reflexnými pruhmi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125,00 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 12 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Robert Kotrha
Adresa:
Rovná 9 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Čahoj
Adresa:
Svinná 91324
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Kotrha
Adresa:
Pred poľom 23/8 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Čahoj
Adresa:
Svinná 91324
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Sylvia Kohútová
Adresa:
Palárikova 7 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.04.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×