Dodávateľ

Helada, s.r.o.

Bytča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Helada, s.r.o.

IČO: 36398993

Adresa: Štefánikova 1404, Bytča

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1931

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Január 2020

Záznam platný do: 8. Január 2023

Posledná zmena: 10. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 96 249,07 EUR 14 14
2018 6 294,03 EUR 3 3
2019 3 698,33 EUR 1 1
2020 132 269,49 EUR 14 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 96 249,07 EUR 14 14
2018 6 294,03 EUR 3 3
2019 3 698,33 EUR 1 1
2020 132 269,49 EUR 14 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 924,50 924.50 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 434,03 434.03 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 2 998,00 2998.00 EUR
Obec Kanianka 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 7 597,33 7597.33 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 35 550,00 35550.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 4 840,00 4840.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 360,00 360.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 5 869,75 5869.75 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 7 690,00 7690.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 7 983,33 7983.33 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 5 8 108,49 8108.49 EUR
Zoologická záhrada 2 10 150,50 10150.50 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 4 19 150,00 19150.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 500.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2 47 855,00 47855.00 EUR
Obec Kokava nad Rimavicou 1 70 583,33 70583.33 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 7 800,00 7800.00 EUR
Obec Opatovce nad Nitrou 1 0,00 0.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 116,66 116.66 EUR
Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Horehron 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sadivo zemiakov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 680,00 4680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trávnikové hnojivá, substráty, agrochemikálie a rôzne prípravky na ochranu trávnikov. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 5 900,00 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné kompostery Obec Kanianka 87 421,60 87421.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Obec Kokava nad Rimavicou 87 421,60 87421.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Horehron 224 630,84 224630.84 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Opatovce nad Nitrou 113 850,00 113850.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prepravky plastové na obaľované sadenice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnojivo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 206,00 1206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivo NPK 15-15-15 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 070,00 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NPK 15-15-15 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 760,00 1760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnojivo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obilniny a semená plodín (135_2017) Zoologická záhrada 5 748,60 5748.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kŕmna kukurica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 434,03 434.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obilniny a semená plodín Zoologická záhrada 6 434,02 6434.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové prepravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sadivo zemiakov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 440,00 4440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 18 500,00 18500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 800,00 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 37 200,00 37200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zemina, hnojivo, osivo Slovenské národné múzeum 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záhradnícke produkty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 33 000,00 33000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 050,00 5050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do bencaloru Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 500,00 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hnojivá, osivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 110,00 1110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 4 900,00 4900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 4 850,00 4850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 35 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Gežo
Adresa:
Popoliška 1299/20A Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×