Dodávateľ

Kysucké pekárne, a.s.

Čadca
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Kysucké pekárne, a.s.

IČO: 31640265

Adresa: A. Hlinku 2541, Čadca

Registračné číslo: 2020/5-PO-D3471

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2020

Záznam platný do: 11. Máj 2023

Posledná zmena: 17. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 4 999,00 EUR 3 3
2018 0,00 EUR 1 1
2019 3 020,00 EUR 2 2
2020 202 610,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 4 999,00 EUR 3 3
2018 0,00 EUR 1 1
2019 3 020,00 EUR 2 2
2020 187 328,00 EUR 1 1
2021 15 282,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 3 020,00 3020.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 202 610,00 202610.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0,00 0.00 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 4 999,00 4999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chlieb 1000g rascový, vianočka a rožky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 327,07 16327.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekársky tovar čerstvé pečivo Viacúčelové zariadenie pre seniorov 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb 1000g rascový, vianočka a rožky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 959,78 17959.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb 1000g rascový, vianočka a rožky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 355,65 35355.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zákusky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 407,50 42407.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 1 838 040,00 1838040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 62 468,00 62468.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 72 028,00 72028.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

ligocky@vilija.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
MUDr. Miroslav Hruška
Adresa:
Košťany nad Turcom 03841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Elena Hrušková
Adresa:
J. Kráľa 13 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jozef Klieštik
Adresa:
Májová 1099/10 Čadca 02201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
21. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Čerňan
Adresa:
Višňová 34 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
21. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Štencl
Adresa:
Novosvetská 25 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
21. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Čerňan
Adresa:
Višňová 34 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Štencl
Adresa:
Novosvetská 25 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jozef Klieštik
Adresa:
Májová 1099/10 Čadca 02201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ľuboš Kráľ
Adresa:
Červenej armády 1 Martin 03601
Meno:
INTEGRIA, s.r.o.
Adresa:
Krajinská cesta 24/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.08.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 21.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×