Dodávateľ

ISTER CENTRUM s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ISTER CENTRUM s.r.o.

IČO: 35776251

Adresa: Beňadická 9, Bratislava

Registračné číslo: 2016/12-PO-E3176

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. December 2016

Záznam platný do: 14. December 2019

Posledná zmena: 14. September 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 86 655,56 EUR 9 9
2018 135 739,15 EUR 4 4
2019 167 498,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 86 655,56 EUR 9 9
2018 135 739,15 EUR 4 4
2019 167 498,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 141 666,66 141666.66 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 97 820,84 97820.84 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 8 366,00 8366.00 EUR
Štátna pokladnica 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 34 999,99 34999.99 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 287,50 287.50 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 12 666,67 12666.67 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 12 416,67 12416.67 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 69 715,82 69715.82 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 11 952,89 11952.89 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Upratovacie služby Stredná zdravotnícka škola 9 007,42 9007.42 EUR 2017 Služby Nie 1
Tepovanie - hĺbkové čistenie kobercov v kanceláriách Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 540,00 540.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 72 000,00 72000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 19 990,00 19990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné upratovacie a čistiace služby Kancelária prezidenta SR 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Štátna pokladnica 42 500,00 42500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 72 000,00 72000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Stredná zdravotnícka škola 11 332,38 11332.38 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby Seniorcentrum Staré Mesto 15 239,95 15239.95 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 99 748,80 99748.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 59 138,00 59138.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby - 7 podlaží Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 46 080,00 46080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 524,97 41524.97 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008,10 58008.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie služby v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 170 000,00 170000.0 EUR 2019 Služby Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×