Dodávateľ

Setop, s.r.o.

Dubnica nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Setop, s.r.o.

IČO: 50616617

Adresa: Bratislavská432/7 432/7, Dubnica nad Váhom

Registračné číslo: 2017/4-PO-E4669

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Apríl 2017

Záznam platný do: 21. Apríl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 301 981,95 EUR 78 78
2018 101 848,98 EUR 13 13
2019 130 319,98 EUR 43 43
2020 8 403,37 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 301 981,95 EUR 78 78
2018 102 565,64 EUR 14 14
2019 129 603,32 EUR 42 42
2020 8 403,37 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 52 665,83 52665.83 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 20 916,67 20916.67 EUR
Mesto Malacky 1 4 328,32 4328.32 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 10 061,34 10061.34 EUR
Mesto Žilina 1 2 416,66 2416.66 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 2 907,40 2907.40 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 116 665,83 116665.83 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 13 230,02 13230.02 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 842,25 842.25 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 2 376,99 2376.99 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 9 229,98 9229.98 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 20 299,90 20299.90 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 352,92 352.92 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 35 400,00 35400.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 6 549,14 6549.14 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 3 156,66 3156.66 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 1 777,48 1777.48 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 14 914,56 14914.56 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 2 785,70 2785.70 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 189,08 189.08 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 9 085,82 9085.82 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 2 895,76 2895.76 EUR
Mesto Humenné 1 3 149,92 3149.92 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 8 123,18 8123.18 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 2 269,74 2269.74 EUR
Slovenské národné múzeum 2 2 713,90 2713.90 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 2 099,00 2099.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 5 506,20 5506.20 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 2 33 266,65 33266.65 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 4 749,17 4749.17 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 56,66 56.66 EUR
Záchranná služba 1 4 598,08 4598.08 EUR
Mesto Hlohovec 3 5 003,32 5003.32 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 1 831,66 1831.66 EUR
Mesto Zvolen 2 1 765,08 1765.08 EUR
Obec Varín 1 12 499,99 12499.99 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 5 374,92 5374.92 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 1 3 337,99 3337.99 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 15 278,33 15278.33 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 419,99 419.99 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 1 790,74 1790.74 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 2 710,64 2710.64 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 667,90 667.90 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 10 702,88 10702.88 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 2 989,94 2989.94 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 585,73 585.73 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 3 0,00 0.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 6 991,65 6991.65 EUR
Mesto Lučenec 1 1 310,82 1310.82 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 5 359,99 5359.99 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 1 333,08 1333.08 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Ústav informatiky SAV 1 112,11 112.11 EUR
Divadlo Nová scéna 1 1 199,92 1199.92 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 91,65 91.65 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 973,50 973.50 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 410,75 410.75 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 594,90 594.90 EUR
Stredná odborná škola 1 65,90 65.90 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 537,42 537.42 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 13 900,00 13900.00 EUR
Ústav merania SAV 2 827,70 827.70 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 1 891,66 1891.66 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 509,32 1509.32 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 196,00 196.00 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 1 470,82 1470.82 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 3 958,31 3958.31 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 522,49 522.49 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 10 416,66 10416.66 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 658,33 658.33 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 2 173,25 2173.25 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 175,83 175.83 EUR
Centrum právnej pomoci 2 20 333,30 20333.30 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 999,00 999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Datapojektor Acer X127H alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 412,00 412.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s numerickou klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 864,00 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD Monitor Ústav informatiky SAV 142,00 142.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové PC a monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 936,00 936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 440 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 430,00 1430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické zariadenia – vývojové kity Technická univerzita v Košiciach 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská konsolidačná, a.s. 735,00 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky - HDD 10TB - 4 kusy Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 094,96 2094.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Philips 243V5QSBA alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 593,21 1593.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDD disk a zdroj do počítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta GTX1080Ti, PSU 600W, 8GB DDR4 RAM Ústav experimentálnej fyziky SAV 912,01 912.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 458,52 458.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 244,00 244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk 2,5" SATA III. Seagate Barracuda Laptop 1 TB alebo ekvivalent Ústav merania SAV 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook produktovej rady Inspiron 5000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 921,60 921.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 155 570,00 155570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň + náhradný originálny toner, SSD, HDD, pamäťové médiá, webkamera Vysoká škola výtvarných umení 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 4 119,00 4119.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL Precision 3620 MT Mesto Lučenec 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 195,00 5195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT- mobilný telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook DELL Inspiron 15-7567 alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1 485,00 1485.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolový počítač HP ProDesk 400 G4 Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor pre kancelársky počítač s HDMI káblom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 9 400,00 9400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 690,00 1690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook + taška + myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 170,00 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotoaparát a statív UNIVERZITA J. SELYEHO 469,00 469.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske aplikácie MS office Mesto Zvolen 3 750,00 3750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač + Office Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 742,83 742.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 108,33 108.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola - Alapiskola 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor 24“ Philips (246V5LHAB) alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 623,00 623.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolné počítače a monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 295,00 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, monitory, externý disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 460,00 2460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro 400 M402dn C5F94A alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro M477fdn alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 718,74 718.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a monitory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 617,00 7617.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov a domácnosti Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 37 000,00 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy S8+ 64GB, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 899,00 899.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Akadémia Policajného zboru v Bratislave 21 500,00 21500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 strieborný Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromechanické zariadenia – inkrementálny snímač a špirálová spojka Technická univerzita v Košiciach 890,00 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all in one Stredná priemyselná škola 6 323,45 6323.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo Yoga Book 10 LTE (ZA160001CZ), softvérový balík kancelárskych programov, s príslušenstvom Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 790,00 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC-pracovné stanice Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 450,00 2450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor - sklopný Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 432,00 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebooky kancelárske: 2 kusy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 585,00 1585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2016 Mesto Hlohovec 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý pevný disk , USB Flash disk Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Mesto Zvolen 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače na výuku CAD/CAM systému Edgecam Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 13 568,10 13568.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletový počítač + dock klávesnica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 344,00 344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Záchranná služba 5 517,70 5517.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 25 110,00 25110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy Centrum právnej pomoci 18 960,00 18960.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítače na výuku pre žiakov PV - nové, nerepasované s príslušenstvom (myš, klávesnica, monitor) Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 994,90 4994.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 264,81 264.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 10 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 853,33 7853.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ASUS Transformer Mini T103HAF, 10,1", 64 GB Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 292,00 292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 982,79 1982.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače Slovenská stavebná inšpekcia 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Pedagogická a sociálna akadémia 4 007,00 4007.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Obec Dunajská Lužná 9 747,83 9747.83 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vysokozdvižný vozík terénny so spaľovacím dieselovým motorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 270,00 63270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC technika a príslušenstvo Trenčianske múzeum v Trenčíne 6 469,98 6469.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 2 017,00 2017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
grafický návrh a tlač propagačnej brožúry Trenčiansky samosprávny kraj 13 188,00 13188.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 738,10 738.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebooky Centrum vedecko-technických informácií SR 10 903,00 10903.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pamäte DIMM DDR3 2 GB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 37,49 37.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezdrôtová klávesnica a myš BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Prusa Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 825,62 825.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická karta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 231,11 231.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Monitor, Office 2019 Slovenské národné múzeum 882,68 882.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardware a software na spracovanie videa. Mesto Žilina 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky (2ks) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenia Inšpektorát práce Bratislava 1 950,00 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 593,00 593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
,,Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v přihraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje" - výpočtová technika Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 29 881,80 29881.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 10 703,65 10703.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 120,00 3120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook vrátane MS Office 2019 pre podnikateľov Divadlo Nová scéna 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 781,00 781.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 5 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre zostavenie stolového počítača Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 085,00 1085.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 612,05 1612.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Obec Varín 23 819,34 23819.34 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook,monitory,osobné počítače Mesto Malacky 5 245,00 5245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Trenčiansky samosprávny kraj 14 054,40 14054.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač Univerzitná nemocnica Martin 37 950,00 37950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s taškou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 557,00 557.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -PC, 24“ LCD monitor, ext. disk, USB Výskumný ústav vodného hospodárstva 27 846,36 27846.36 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výkonný monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 670,00 2670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040,00 1040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 920,00 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 740,00 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostavy Centrum právnej pomoci 6 884,01 6884.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencia MS Office 2019 /Home and Business/ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 910,00 910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 660,00 1660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 745,00 745.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 089,00 1089.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola polytechnická 627,00 627.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT-prenosný počítač, notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 829,63 829.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Powerbanka Katolícka univerzita v Ružomberku 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
grafická karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 330,00 2330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 831,84 2831.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačný systém Windows 10 PRO Mesto Humenné 5 628,00 5628.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 137 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×