Dodávateľ

TREVA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TREVA, s.r.o.

IČO: 31367291

Adresa: Hálova 14, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3151

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Máj 2020

Záznam platný do: 25. Máj 2023

Posledná zmena: 26. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 57 000,00 EUR 1 1
2020 348 822,00 EUR 3 4
2021 1 026 363,00 EUR 4 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 57 000,00 EUR 1 1
2020 348 822,00 EUR 3 4
2021 1 026 363,00 EUR 4 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 105 988,00 105988.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 354 648,00 354648.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 233 647,00 233647.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 163 011,00 163011.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 169 400,00 169400.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 57 000,00 57000.00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 79 823,00 79823.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 268 668,00 268668.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Generálna oprava výťahov Slovenská konsolidačná, a.s. 69 900,00 69900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a výmena osobných výťahov. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 179 900,00 179900.0 EUR 2020 Práce Nie 2
SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2 SO-1.3 Výmena výťahov pavilóny C1, C2 Stredná odborná škola informačných technológií 79 823,00 79823.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia osobných výťahov v objekte mestského úradu v Žiline Mesto Žilina 105 988,00 105988.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DDaDSS LUNA Brezno – Rekonštrukcia výťahov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 268 668,00 268668.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia výťahov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 287 000,00 287000.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Demontáž, dodávka a montáž nového osobného a lôžkového výťahu v budove PCHD FN Nitra Fakultná nemocnica Nitra 198 300,00 198300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výmena 6 ks nákladných výťahov v UNB Nemocnica Staré Mesto Univerzitná nemocnica Bratislava 354 648,00 354648.0 EUR 2021 Práce Nie 1

vytahy@trevavytahy.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Vavro
Adresa:
Malá 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vavro
Adresa:
Malá 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
12. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vavro
Adresa:
Malá 13 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ATCL, s.r.o.
Adresa:
Adámiho 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Meno:
ATCL, k.s.
Adresa:
Adámiho 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 12.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×