Dodávateľ

Branislav Tkáč

Košice-Šaca
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Branislav Tkáč

IČO: 10688501

Adresa: Mládežnícka 36, Košice - mestská časť Šaca

Registračné číslo: 2019/9-FO-F1106

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. September 2019

Záznam platný do: 2. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 101 060,60 EUR 2 2
2018 148 841,67 EUR 13 13
2019 1 019 033,50 EUR 11 11
2020 250 639,66 EUR 6 6
2021 74 989,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 101 060,60 EUR 2 2
2018 148 841,67 EUR 13 13
2019 933 447,50 EUR 10 10
2020 336 225,66 EUR 7 7
2021 74 989,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 1 526 131,27 1526131.27 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 29 266,67 29266.67 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 10 500,00 10500.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 3 666,67 3666.67 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 12 870,00 12870.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 9 083,99 9083.99 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 3 045,83 3045.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Olovené akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132 963,38 132963.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olovené akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 272,96 1272.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 750,00 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 478,70 12478.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 855,00 855.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 147 063,00 147063.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olovené akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olovené akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 934,76 1934.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 440,00 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olovené akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 061,00 1061.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné batérie k záložným zdrojom. Národná transfúzna služba SR 14 734,00 14734.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 802,00 802.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840,00 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 828 118,00 828118.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 253,00 15253.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840,00 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 870,00 3870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81 522,00 81522.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 586,00 85586.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zálohový akumulátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 676,07 11676.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 028,00 1028.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bezúdržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 032,00 1032.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 668,14 18668.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 136 809,00 136809.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 83 638,00 83638.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 750,00 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 555,00 72555.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 588,00 588.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 164,00 1164.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421905656213


autobaterie@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Branislav Tkáč
Adresa:
Kostolná 21 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branislav Tkáč
Adresa:
Kostolná 21 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Máj 2018
Záznam do:
5. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Panenská 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Štúrova 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 16.05.2018 do: 5.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×