Dodávateľ

EMATRADE s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EMATRADE s.r.o.

IČO: 46954767

Adresa: Krosnianska 79, Košice

Registračné číslo: 2021/3-PO-F5751

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Marec 2021

Záznam platný do: 1. Marec 2024

Posledná zmena: 2. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 0,00 EUR 1 1
2018 39 000,00 EUR 1 1
2019 325 971,33 EUR 6 6
2020 100 403,36 EUR 19 19
2021 6 262,73 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 0,00 EUR 1 1
2018 39 000,00 EUR 1 1
2019 214 202,33 EUR 5 5
2020 61 613,36 EUR 18 18
2021 156 821,73 EUR 12 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 86 607,00 86607.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 18 250,00 18250.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 125 475,76 125475.76 EUR
Základná škola Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Považská 12 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola 2 4 908,33 4908.33 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 2 0,00 0.00 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 0,00 0.00 EUR
Základná škola 2 0,00 0.00 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Košice 2 24 083,33 24083.33 EUR
Materská škola, Palárikova 22, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 3 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 1 100 544,00 100544.00 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 111 769,00 111769.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zemiaky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, zemiaky, ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 52 714,00 52714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, zemiaky, ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 122 560,00 122560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemiaky čerstvé Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 23 220,00 23220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky potravín ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 539 800,00 539800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Košice 42 070,00 42070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 6 502,00 6502.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Školská kuchyňa a školská jedáleň 54 843,00 54843.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 59 474,00 59474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemiaky čerstvé Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 840,00 15840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola, Požiarnická 3, Košice 44 400,00 44400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Ľudovíta Fullu 24 642,00 24642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 8 878,00 8878.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 56 992,00 56992.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 10 289,64 10289.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 200 436,00 200436.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 11 882,46 11882.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 8 386,56 8386.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Palárikova 22, Košice 10 138,44 10138.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 25 014,66 25014.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 33 695,20 33695.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Košice 29 320,08 29320.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 9 145,98 9145.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Hroncova 23, Košice 43 251,85 43251.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Považská 12 23 441,46 23441.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Školská kuchyňa a školská jedáleň 48 825,41 48825.41 EUR 2021 Tovary Nie 1
Minerálne vody a ovocné šťavy Školská kuchyňa a školská jedáleň 19 582,41 19582.41 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemiaky čerstvé Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 860,00 13860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 126 196,00 126196.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Ľudovíta Fullu 30 428,76 30428.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 56 207,00 56207.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 160 181,00 160181.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 12 627,45 12627.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 10 876,80 10876.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Turgenevova 7, Košice 10 999,08 10999.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Košice 14 851,80 14851.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
„Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice“ Školský internát Medická 2, Košice 516 771,00 516771.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

erik.lesko@netkosice.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Erik Leško
Adresa:
Malá Lodina 044 81
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vladimír Novák
Adresa:
Štúrova 8 Košice - mestská časť Juh 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.12.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×