Dodávateľ

Aquastar, s.r.o.

Oravský Podzámok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Aquastar, s.r.o.

IČO: 50344978

Adresa: Dolná Lehota 544, Oravský Podzámok

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3864

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Júl 2020

Záznam platný do: 22. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 50 012,07 EUR 25 25
2018 109 079,87 EUR 36 36
2019 104 566,37 EUR 43 43
2020 104 190,67 EUR 33 33
2021 44 943,22 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 50 012,07 EUR 25 25
2018 109 079,87 EUR 36 36
2019 104 566,37 EUR 43 43
2020 104 190,67 EUR 33 33
2021 44 943,22 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 24 625,20 24625.20 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 14 997,50 14997.50 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2 520,00 2520.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 229,00 1229.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 69 307,60 69307.60 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 7 739,00 7739.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 5 699,99 5699.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 2 774,15 2774.15 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 13 208,32 13208.32 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 342,68 1342.68 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 12 290,83 12290.83 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 17 215,82 17215.82 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 7 627,49 7627.49 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 23 689,08 23689.08 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 13 914,40 13914.40 EUR
Slovenské národné múzeum 4 735,99 735.99 EUR
Stredná odborná škola 3 2 978,31 2978.31 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 529,00 529.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 6 318,22 6318.22 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 31 647,97 31647.97 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 0,00 0.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 748,33 748.33 EUR
Obec Pribiš 1 1 479,17 1479.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 20 473,13 20473.13 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 3 958,32 3958.32 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 3 636,67 3636.67 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 3 26 878,00 26878.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 9 635,33 9635.33 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 547,32 547.32 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 27 834,99 27834.99 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 1 935,62 1935.62 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 4 500,00 4500.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 374,17 1374.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 4 524,15 4524.15 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 5 254,42 5254.42 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 444,99 444.99 EUR
Prevádzkareň obce Lendak 1 10 840,00 10840.00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 4 054,99 4054.99 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 1 075,73 1075.73 EUR
ÁLDOR spol. s r.o. 1 789,99 789.99 EUR
Obecné služby Oravská Polhora 1 17 868,00 17868.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 307,50 2307.50 EUR
Ústav na výkon väzby 1 2 240,83 2240.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Batérie vodovodné pákové Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a dielenský materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 176,14 4176.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Radiátory Stredná odborná škola lesnícka 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OSB dosky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Betónový cestný obrubník so skosením Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tepelno izolačný materiál Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sanitárne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ponorné čerpadlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 744,00 1744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vodárenský materiál, sanitárne predmety Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Technická univerzita v Košiciach 40 400,00 40400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bahenné koše a odtokové mreže na kanalizačné vpuste Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 260,00 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 901,76 901.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 493,28 493.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedátko WC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44,00 44.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sanitárne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 149,00 1149.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartáč oceľový s rúčkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202,80 202.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 140,92 6140.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sifón 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 494,01 494.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 458,00 7458.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 990,00 2990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 11 225,30 11225.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne stavebné materiály ÁLDOR spol. s r.o. 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 037,60 4037.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 17 500,00 17500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 344,48 1344.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanalizačné rúry korugované 300 Obec Pribiš 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a dielenský materiál pre stredisko vodoinštalatérov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 021,98 7021.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 371,50 371.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 590,00 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 12 362,00 12362.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vodoinštalačného materiálu na opravu sociálnych zariadení v bunkách - ŠI Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 423,86 4423.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 390,50 2390.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanalizačné šachty, kanalizačné rúry, s príslušenstvom, odvodnenie cestného telesa. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúrenársky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 080,66 1080.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bahenné koše Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 640,00 2640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a kúrenársky materiál. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventily a kartuše Delabie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 368,00 1368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál pre praktické vyučovanie Stredná odborná škola 946,00 946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 970,00 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál na opravu rozvodov ÚK Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 872,00 1872.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vodoinštalačného tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prvky kanalizácie Obecné služby Oravská Polhora 24 959,01 24959.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanalizačná mreža liatinová Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 5 700,00 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bahenné koše Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 750,00 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 631,10 10631.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventily a kartuše Delabie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 888,00 3888.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 478,00 8478.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
perlátor Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál a sanita Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 401,50 2401.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 780,00 3780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sanitárne výrobky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 930,00 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kurenársky a spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 17 400,00 17400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a kúrenársky materiál pre stredisko vodoinštalatérov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 091,63 7091.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 17 972,40 17972.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 379,10 1379.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
perlátor Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 346,00 3346.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opasok Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 21 447,00 21447.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PVC korugovaná rúra Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 150,00 3150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
napúšťací ventil bočný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 202,80 202.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
pripojovacia hadica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 181,50 181.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 813,00 2813.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Expanzná nádoba + pripojovací materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 438,17 438.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hadice, trubky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané plastové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 407,00 2407.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49,00 49.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventily a kartuše Delabie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 940,00 1940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava rozvodov ÚK vrátane vykurovacích telies Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup vodoinštalačného tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inštalačný materiál Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 795,00 1795.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 573,60 573.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie vodovodné pákové,umývadlo Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PVC tvarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 003,00 1003.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PVC korugovaná rúra Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývadlá Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 940,00 940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlaková nádoba Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 156,00 3156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 695,00 695.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárna technika - vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 232,00 2232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 786,00 8786.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál - sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 324,00 324.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 378,21 5378.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 700,00 6700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Páková vaňová batéria, drezová batéria Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Radiátory ústredného kúrenia Slovenské národné divadlo 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
napúšťací ventil bočný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trubky, potrubia, hadice a armatúry/ sanitárna technika- Vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164,00 164.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 209,10 209.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 660,00 2660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 950,00 15950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inštalačný materiál Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 14 960,00 14960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 301,00 301.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 337,00 337.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál - WC kartuša, umývadlová kartuša a sprchové perlátory Delabie Ústav na výkon väzby 2 828,40 2828.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika (sprchovacia hlavica) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213,48 213.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trubky, potrubia, hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistička potrubia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 338,00 3338.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 316,00 316.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 431,00 431.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inštalačný materiál Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poklopy a mreže – podbetónovaná uličná mreža a vyrovnávací prstenec Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 579,00 1579.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúrenársky materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 27 540,10 27540.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup vodoinštalačného tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 518,00 1518.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 308,00 1308.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika a vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 595,00 5595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartuše Delabie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 553,70 1553.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 365,00 4365.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Radiátory panelové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 515,00 515.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 696,00 696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Radiátory ústredného kúrenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 641,00 641.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 180,80 7180.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 15 686,50 15686.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodovodná batéria drezová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 047,50 1047.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 265,85 14265.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bahenný kôš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 017,00 21017.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Viacvtokový vodomer mokrobežný a príslušenstvo Prevádzkareň obce Lendak 10 840,78 10840.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 400,00 3400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 573,79 573.79 EUR 2021 Tovary Nie 1
Domáca vodáreň s ponorným čerpadlom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 286,00 1286.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trubky, potrubia a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 608,00 608.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 458,00 1458.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 162 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Červeň
Adresa:
Dolná Lehota 546 Oravský Podzámok 02741
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. ŠKERDA, s.r.o
Adresa:
Radlinského 49 Dolný Kubín 02601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.09.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×