Dodávateľ

PHC Slovakia s.r.o.

Bratislava - mestská časť Petržalka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PHC Slovakia, s.r.o.

IČO: 35889781

Adresa: Kopčianska 10/3756, Bratislava

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5382

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Jún 2017

Záznam platný do: 14. Jún 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 1 353,12 EUR 5 5
2018 7 000,00 EUR 1 1
2019 26 593,05 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 1 353,12 EUR 5 5
2018 7 000,00 EUR 1 1
2019 26 593,05 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 80,00 80.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 480,00 480.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 7 833,33 7833.33 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 350,00 350.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 818,33 818.33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 8,99 8.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 907,50 907.50 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 800,00 2800.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 180,55 180.55 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 391,67 391.67 EUR
Stredná priemyselná škola 1 7 000,00 7000.00 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 45,80 45.80 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 4 050,00 4050.00 EUR
Stredná odborná škola 1 0,00 0.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 10 000,00 10000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pamäťový modul ram Slovenské národné múzeum 21,00 21.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, projektor Mesto Nové Zámky 1 201,00 1201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 622,80 622.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
grafická karta do počítača 1024MB DDR3, PCI-E 2.0, Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Stredná odborná škola 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače Stredná priemyselná škola 12 947,66 12947.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základná doska s LGA1150 socketom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 216,67 216.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
MS Office Standard 2019 OLP NL WIN Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 13 800,00 13800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Repasovaný stolový počítač Katolícka univerzita v Ružomberku 3 686,60 3686.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Office 2019, tlačiarne, splitter Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 090,00 1090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2019 Home and Business SK pre Windows 10 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 840,00 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED monitor 17" Philips 17S4LSB alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software pre PC Slovenský ľudový umelecký kolektív 5 300,00 5300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 16 707,00 16707.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka monitora Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 125,00 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×