Dodávateľ

airo, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: airo, s. r. o.

IČO: 48286621

Adresa: Ivanská cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1773

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. December 2019

Záznam platný do: 6. December 2022

Posledná zmena: 21. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 84 500,00 EUR 3 3
2018 385 448,67 EUR 6 6
2019 392 866,26 EUR 5 5
2020 627 521,23 EUR 18 18
2021 135 046,97 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 84 500,00 EUR 3 3
2018 385 448,67 EUR 6 6
2019 392 866,26 EUR 5 5
2020 627 521,23 EUR 18 18
2021 135 046,97 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 31 411,00 31411.00 EUR
DataCentrum 4 146 230,03 146230.03 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 180 483,00 180483.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 20 389 659,70 389659.70 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 29 284,00 29284.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 550 370,00 550370.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 5 920,00 5920.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 46 585,00 46585.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 73 270,70 73270.70 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 8 009,70 8009.70 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 2 164 160,00 164160.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sonda pre monitorovanie siete Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérová podpora produktov Symantec Slovenská konsolidačná, a.s. 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova technickej podpory pre systém komplexného zabezpečenia ochrany mailovej komunikácie a koncových bodov s centrálnou správou Sociálna poisťovňa, ústredie 132 483,60 132483.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Systém pre centralizovanú správu udalostí a záznamov Slovenská konsolidačná, a.s. 38 500,00 38500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 217 727,13 217727.13 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérové podporné služby - Sonda na monitorovanie siete Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 640,00 8640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Doplnkový bezpečnostný softvér Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 26 640,00 26640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova infraštruktúry a bezpečnosť siete - 2 etapa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 46 874,00 46874.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory a konsolidácia licencií pre "Systém komplexného zabezpečenia ochrany koncových bodov s centrálnou správou" Sociálna poisťovňa, ústredie 147 459,60 147459.6 EUR 2018 Služby Nie 1
OBNOVA SERVEROVEJ INFRAŠTRUKTÚRY Technická inšpekcia, a.s. 109 900,00 109900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VMware Support and Subscription Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Osobné počítače a príslušenstvo Technická inšpekcia, a.s. 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ročná podpora zariadení HP a PA Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 37 700,00 37700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory a konsolidácia licencií pokročilej detekcie a reakcie pre „Systém komplexného zabezpečenia ochrany koncových bodov s centrálnou správou” Sociálna poisťovňa, ústredie 259 290,00 259290.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora LogManager Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 565,00 2565.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 46 894,88 46894.88 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 42 869,47 42869.47 EUR 2020 Služby Nie 1
Obnova a rozšírenie antivírusových licencií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 25 010,00 25010.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obstaranie virtualizačného operačného systému VMware Workstation Pro Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 578,00 1578.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia a doplnenie serverových systémov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 120 000,00 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ročná podpora VMware Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora Basic Support pre licencie produktov VMware LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 060,00 33060.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Modernizácia a doplnenie serverových systémov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 32 400,00 32400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profilaxia firewallu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obnova hardvérovej podpory zariadení CISCO, pre prvky wireless infraštruktúry, obnova podpory mailovej bezpečnostnej brány pre používateľov a zariadenia F5 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 50 400,00 50400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre virtualizačnú platformu VMware vSphere vo verzii Enterprise Plus a Virtual SAN Advanced Univerzita Komenského v Bratislave 30 754,00 30754.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ročná podpora HP a PA Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory Basic Support pre akademické licencie produktov vmware Ekonomická univerzita v Bratislave 7 386,96 7386.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova a doplnenie systému správy a zálohovania Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nástroje pre zabezpečenie a automatizovanú kontrolu virtuálneho prostredia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 15 084,80 15084.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podpora licencií VMWare Národný bezpečnostný úrad 92 578,03 92578.03 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory a konsolidácia licencií pre „Systém komplexného zabezpečenia ochrany koncových bodov s centrálnou správou” Sociálna poisťovňa, ústredie 256 740,00 256740.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 48 953,76 48953.76 EUR 2021 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 44 397,53 44397.53 EUR 2021 Služby Nie 1
Podpora LogManager Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 072,00 3072.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Aktualizácia a ročná podpora softvéru Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 13 392,00 13392.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 643,00 9643.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova HW podpory zariadení CISCO, pre prvky wireless infraštruktúry, Trend Micro DDI a FW nevyhnutných pre zabezpečenie funkcionality a bezpečnosti pri prevádzke počítačovej siete Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 53 353,48 53353.48 EUR 2021 Tovary Nie 1

Daniel.Toth@airo.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 49 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Nečas
Adresa:
Poľovnícka 1A Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Kopaj
Adresa:
Pustá 5 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Liščák
Adresa:
Starhradská 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jakub Čeles
Adresa:
Pračanská 33 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Törvényi
Adresa:
Obrancov mieru 36 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Peter Vároši
Adresa:
Blumentálska 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto P.O.Box č. 34, 82108
Meno:
JUDr. Peter Vároši
Adresa:
Záhrebská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81005

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 17.12.2018 do: 27.01.2020

StiahniZáznam platný od: 15.12.2017 do: 17.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×