Dodávateľ

Pavel Scholtz

Banska Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Pavel Scholtz

IČO: 43206735

Adresa: Trieda Hradca Králové 3893/2, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/11-FO-F4933

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. November 2020

Záznam platný do: 10. November 2023

Posledná zmena: 11. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 66 551,54 EUR 27 27
2018 85 010,90 EUR 56 56
2019 170 977,48 EUR 27 27
2020 185 681,30 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 66 551,54 EUR 27 27
2018 85 010,90 EUR 56 56
2019 170 977,48 EUR 27 27
2020 185 681,30 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 6 489,00 6489.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 3 17 881,50 17881.50 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 8 545,00 8545.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 2 250,00 2250.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 3 096,00 3096.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 5 075,00 5075.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 0,00 0.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 6 420,00 6420.00 EUR
Mesto Komárno 2 956,00 956.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 7 341,44 7341.44 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 2 727,00 2727.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 6 480,00 6480.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 12 292 041,63 292041.63 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 080,00 1080.00 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 1 462,50 462.50 EUR
Mesto Senica 1 1 820,00 1820.00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 9 530,00 9530.00 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 1 225,00 1225.00 EUR
IUVENTA 1 805,00 805.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 8 866,65 8866.65 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 3 4 419,50 4419.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 2 125,00 2125.00 EUR
Mesto Kežmarok 2 4 728,00 4728.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 1 426,00 1426.00 EUR
Mesto Trenčín 1 795,00 795.00 EUR
Obec Varhaňovce 1 1 833,25 1833.25 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 3 075,00 3075.00 EUR
Mesto Púchov 1 3 600,00 3600.00 EUR
Obec Očová 1 680,40 680.40 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 1 395,00 1395.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 4 854,00 4854.00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 1 996,00 1996.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 5 040,00 5040.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 2 708,00 2708.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 8 10 019,00 10019.00 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 392,50 392.50 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 111,00 1111.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 5 118,00 5118.00 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 3 600,00 3600.00 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 5 575,20 5575.20 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 1 020,00 1020.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 4 700,00 4700.00 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 5 076,00 5076.00 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 1 480,00 1480.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 7 078,00 7078.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 1 263,50 1263.50 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 241,65 1241.65 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 200,00 1200.00 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 468,00 468.00 EUR
Trenčín región 1 1 136,00 1136.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 2 760,00 2760.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 270,00 270.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 1 080,00 1080.00 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 1 3 562,50 3562.50 EUR
Úrad vládneho auditu 1 3 120,00 3120.00 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 2 345,00 2345.00 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 2 790,00 2790.00 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 2 4 295,00 4295.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 1 110,00 1110.00 EUR
Mestská knižnica Bratislava 1 3 348,00 3348.00 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 1 462,50 462.50 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 157,50 157.50 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 1 850,00 1850.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 8 825,00 8825.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7 196,00 7196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 692,20 1692.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál - tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 599,88 3599.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 480,00 3480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup farebnej tlačiarne a PC pre potreby materskej školy_83 Mesto Komárno 1 215,72 1215.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava - osobné počítače Obec Očová 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS a príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 798,00 798.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 386,00 1386.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Mesto Liptovský Mikuláš 3 470,00 3470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 408,00 5408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky vrátane operačného systému a antivírusu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5 146,58 5146.58 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program Mesto Kežmarok 2 571,00 2571.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini PC do učební a kabinetov Stredná zdravotnícka škola 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložné zdroje UPS Stredná odborná škola polytechnická 2 549,00 2549.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače a LCD monitory Mestská knižnica Bratislava 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom, monitor, operačný systém Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 3 420,00 3420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Stredná odborná škola lesnícka 555,00 555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program, tlačiareň Mesto Kežmarok 2 727,60 2727.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS a príslušenstvom pre stravovaciu prevádzku Národný ústav reumatických chorôb 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače, monitory a kancelárske balíky Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 3 563,53 3563.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítačové zostavy Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6 672,00 6672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS a príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, pevný disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 3 ks PC a 4 ks notebookov Generálna prokuratúra SR 4 449,60 4449.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitorom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitor, externý disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 600,51 600.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 550,00 3550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače - rozmer Small form factor Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 300,00 7300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 051,00 3051.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 430,40 1430.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska a výpočtová technika vrátane softvéru Mesto Púchov 4 490,00 4490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 430,40 1430.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s príslušenstvom, monitor, tlačiareň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2018 Mesto Trenčín 884,59 884.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup grafickej pracovnej stanice Múzeum Slovenského národného povstania 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server Dell PowerEdge T30 Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom a monochromatické multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač , napájacie príslušenstvo, stolové počítače, Slovenské národné múzeum 6 396,93 6396.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server DELL PowerEdge R230 alebo ekvivalent s operačným systémom a príslušenstvom Štátny veterinárny a potravinový ústav 4 125,00 4125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 768,00 768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s dotykovým displejom 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 895,00 895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 870,30 1870.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 240,00 1240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač bez OS IUVENTA 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks PC Generálna prokuratúra SR 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 5 657,40 5657.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná stanica + set bezdrôtová klávesnica a myš Vysoká škola výtvarných umení 471,00 471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 588,60 588.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a príslušenstvo k PC Múzeum Slovenského národného povstania 1 180,00 1180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitory Katolícka univerzita v Ružomberku 846,90 846.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 490,00 1490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 375,00 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 287,99 2287.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Office 2019 - pre podnikateľov (Slovenská verzia) / Professional (Slovenská verzia) ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 290,00 2290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku HP ProBook, PC monitor 27“, počítačová myš vertikálna, stolový počítač, laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 016,00 1016.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Trenčín región 1 363,37 1363.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolný počítač, Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač a monitor Katolícka univerzita v Ružomberku 415,58 415.58 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky stolový počítač a monitor Katolícka univerzita v Ružomberku 654,16 654.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) Národný onkologický ústav 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač Hvezdáreň v Partizánskom 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7 021,00 7021.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 7 105,00 7105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače Slovenská stavebná inšpekcia 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 740,00 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 542,55 1542.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750,00 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 155,00 1155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prepínač počítačovej siete WS-C2960CG-8TC-L Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava na mieru a monitor Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 760,00 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook vrátane MS Office 2019 pre podnikateľov Mestská časť Košice-Staré Mesto 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač pre potreby vedúcej ŠJ Mesto Komárno 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, MS Office, Projektor, Externý disk, SSD disk Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 482,00 4482.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Mesto Liptovský Mikuláš 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 862,55 1862.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 862,55 1862.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s TPM Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 498,67 498.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 220,43 4220.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skenery pre správu registratúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 545,00 8545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 150 000,00 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače (bez monitorov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 100,00 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Mesto Senica 2 550,00 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 007,31 4007.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov Slovenské národné múzeum 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače (bez monitorov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 760,00 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové počítače, NB, monitory Slovenská stavebná inšpekcia 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, PC, tlačiarne Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 890,00 6890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240 000,00 240000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT učebňa Stredná odborná škola obchodu a služieb 11 632,00 11632.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače typu pre školy Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s grafickou kartou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 698,00 1698.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 65,28 65.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 16 325,93 16325.93 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 129 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavel Scholtz
Adresa:
Trieda Hradca Králové 2 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KRION Partners s. r. o.
Adresa:
Palisády 50 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
WISE3 s. r. o.
Adresa:
Panenská 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 26.06.2019 do: 11.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×