Dodávateľ

EKOAUTO s.r.o. Bardejov

Bardejov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EKOAUTO s.r.o. Bardejov

IČO: 36444481

Adresa: Štefánikova 90, Bardejov

Registračné číslo: 2017/8-PO-E6089

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. August 2017

Záznam platný do: 21. August 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 133 999,67 EUR 3 3
2018 195 319,50 EUR 6 6
2019 12 583,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 133 999,67 EUR 3 3
2018 195 319,50 EUR 6 6
2019 12 583,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 50 855,00 50855.00 EUR
Mesto Bardejov 1 29 997,50 29997.50 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 14 247,00 14247.00 EUR
Horská záchranná služba 1 72 397,00 72397.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 102 500,00 102500.00 EUR
Obec Horná Poruba 1 17 666,67 17666.67 EUR
Obec Slanec 1 12 583,33 12583.33 EUR
Detský domov Michalovce 1 13 833,00 13833.00 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 15 833,00 15833.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 1 11 990,00 11990.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné motorové vozidlo SUV s pohonom 4x2 Obec Horná Poruba 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 129 600,00 129600.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov Michalovce 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Horská záchranná služba 86 900,00 86900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „C“ na skupinu „CE“, podľa platných právnych predpisov, vrátane poplatkov za psychologický test, poplatkov za záverečnú skúšku a poplatkov za vydanie vodičského oprávnenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 027,00 61027.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nový osobný automobil Školský internát Považská 7, Košice 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy H2-MPV Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 097,80 17097.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14 400,00 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Bardejov 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Slanec 17 222,00 17222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Rohaľ
Adresa:
Štefánikova 90 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.12.2017 do: 9.09.2020

StiahniZáznam platný od: 12.09.2017 do: 6.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×